Kategori: Tarih

Kıbrıs Barış Harekatı Ne Zaman Ve Neden Yapıldı?

Kıbrıs İngiltere’nin kontrolüne geçmeden önce Osmanlı devletinin yönetimi altındadır ancak  1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı devletinin Alman hükumetinin  yanında yer alması ve Almanya’nın yenilmesi sonucu Osmanlı devletinin de yenilmiş kabul edilmesi Kıbrıs’ı da etkilemiştir....

İstiklal Marşı Hangi Tarihte Kabul Edildi?

Ulusal Marş Olarak İstiklal Marşı İstiklal Marşı yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de ulusal marşıdır. Sözleri 1921 yılında dönemin Büyük Millet Meclisi’nde vekil olan şair Mehmet Akif Ersoy tarafından...

Atatürk Hangi Bilimsel Alanda Kitap Yazmıştır?

Atatürk’ün bilimsel alanda yazdığı kitabın ismi: -Geometri’dir. (1937) Mustafa Kemal Atatürk; kitap okumayı çok severdi. Yerli ve yabancı birçok yazarın kitaplarını okumasının yanı sıra kendisinin kaleme almış olduğu kitaplar bulunmaktadır. Atatürk’ün yazmış olduğu kitaplar...

“Mecelle” Hangi Padişah Döneminde Yürürlüğe Girmiştir?

Mecelle Osmanlı Devleti zamanında; Hukuk alanında yapılan yenilikleri içeren Medeni Kanun olarak kabul edilmektedir. Padişah Abdülhamit zamanında uygulamaya konulan Mecelle Kanunları; Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Mecelle Kanunu’nun tam adı Mecelle-i Ahkam-i...

Misaki Milli’den Verilen İlk Taviz Nedir? Hangi Antlaşma İle Verilmiştir?

Misakı milli’den verilen ilk taviz Moskova Antlaşmasında Batum’un topraklarımızdan çıkarılmasıyla Ruslara verilmiştir. Bakıldığında Moskova Antlaşması bir dostluk anlaşmasıdır. Tarafları TBMM ve Rusya’dır. Türklerin ve Rusların yakınlaşmasının sebeplerinden bazıları: Bolşevik ihtilali’nden sonra İtilaf Devletleriyle Rusya’nın...

Çanakkale Zaferi İle İlgili Kısa Bilgi

Çanakkale Cephesi, veya Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı içerisinde gerçekleşmiş; savaş tarihi açısından bakılınca bir deniz – kara ve amfibi savaşı olarak nitelendirilen çok kapsamlı bir savaştır. Çanakkale savaşları 1915 yılında İngiltere komutasındaki Fransız,...

Lidyalılar Hakkında Bilgi

Lidya Uygarlığı denildiğinde ilk akla gelen şey paradır. İlkokul eğitiminden bu yana insan hafızasına kazınmış bir bilgi olarak dikkat çekmektedir. Lidya Tarihi Kral Gyges tarafından kurulan Lidya Uygarlığı Friglerin yıkılmasından sonra ortaya çıkmış bir...

Oğuz Kağan Destanı Özeti

Türk destanlarının en büyüğü olan Oğuz Kağan destanı Orta Asya’dan başlamaktadır. Orta Asya’dan, Anadolu’ya kadar takip eden bir Türk destanıdır. Oğuz boyunun ceddi olan Oğuz Han, bu destanın başkarakteridir. Oğuz Han ismindeki bu kahraman,...