Kategori: Atatürk

Atatürk Hangi Bilimsel Alanda Kitap Yazmıştır?

Atatürk’ün bilimsel alanda yazdığı kitabın ismi: -Geometri’dir. (1937) Mustafa Kemal Atatürk; kitap okumayı çok severdi. Yerli ve yabancı birçok yazarın kitaplarını okumasının yanı sıra kendisinin kaleme almış olduğu kitaplar bulunmaktadır. Atatürk’ün yazmış olduğu kitaplar...

Misaki Milli’den Verilen İlk Taviz Nedir? Hangi Antlaşma İle Verilmiştir?

Misakı milli’den verilen ilk taviz Moskova Antlaşmasında Batum’un topraklarımızdan çıkarılmasıyla Ruslara verilmiştir. Bakıldığında Moskova Antlaşması bir dostluk anlaşmasıdır. Tarafları TBMM ve Rusya’dır. Türklerin ve Rusların yakınlaşmasının sebeplerinden bazıları: Bolşevik ihtilali’nden sonra İtilaf Devletleriyle Rusya’nın...

Çanakkale Zaferi İle İlgili Kısa Bilgi

Çanakkale Cephesi, veya Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı içerisinde gerçekleşmiş; savaş tarihi açısından bakılınca bir deniz – kara ve amfibi savaşı olarak nitelendirilen çok kapsamlı bir savaştır. Çanakkale savaşları 1915 yılında İngiltere komutasındaki Fransız,...

Atatürk Orduya Hangi Rütbeyle Katılmıştır?

Atatürk orduya hangi rütbeyle katılmıştır? sorusun cevabını bu konumuzda yanıtlayacağız. Atatürk ilk olarak teğmen rütbesi ile harp okulundan mezun olmuştur. Atatürk’ ün sınıf numarası ise 1283′ tür. Harp okullarında halen 1283 numarası kimseye verilmez...

Dil Devrimi (Kısaca)

Atatürk dil devrimini neden gerçekleştirdi? Konumuzda kısaca açıklayacağız. Atatürk Türk dilinde bir devrim yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyordu. Türkçe‘nin Arap ve Fars kökenli sözcük ve dil bilgisi kurallarından temizlenip Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal dili ve yazısı...

Harf Devrimi Neden Yapılmıştır? (Kısaca)

Bu yazıda Atatürk’ün neden harf devrimi yaptığına kısaca değineceğiz. Atatürk Arap alfabesi ile okuma ve yazmanın güç olması ve kültürümüz açısından mahzurlu görmesi sebebiyle, Latin harflerinden oluşan bir Türk alfabesini ortaya çıkarmak istiyordu. 1927...

Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Kuruldu?

Atatürk orman çiftliğinin kurulması; Atatürk Cumhuriyet’in ilanının ardından askeri zaferleri, iktisat ve ticari alanlarda da genişletmek istemesinin sonuçlarındandır. Atatürk “Milli ekonominin temeli ziraattir” diyordu. Savaştan çıkan bir memleketi kalkındırmak için halka örnek olmak, halkı...