Kategori: Kimya

Özısı Nedir – Özısı Özellikleri Nelerdir?

Katı, sıvı ve gaz halde bulunan maddelerin her biri ayrıca bulundukları halden başka haller geçebilme özelliğine de sahiptirler. Katı olarak bulunan en sert maddeler bile kaynama derecesinde verilen ısılar sayesinde başka bir hale geçebilmektedirler....

Naftalin Nedir? Naftalin Hakkında Bilgi

Kızıldereceye kadar ısıtılmış bir tüpten, birçok organik bileşik buharının geçirilmesiyle elde edilen, kendine has bir kokuya sâhip, beyaz kristal yapıda bir hidrokarbon. kapalı kimyasal formülü: C10H8 1866’da Alman kimyacısı Emil Erlenmeyer tarafından onarılmış olan...

Azot-Nitrojen Hakkında Bilgi

Atmosferin % 78’ini oluşturan renksiz, kokusuz, tatsız ve havadan daha hafif olan azot gazı reaksiyona girmeme özelliği ile pek çok alanda kullanılır. Sembolü N2 olan azot gazı diğer adı da nitrojen olarak bilinir. Azot...

H2SO4 Nedir? – Sülfürik Asit Nedir?

Sülfürik asit H₂SO₄ ile simgelenen bir mineral asididir. 8. yüzyıl döneminde simyacı olan Cabir bin Hayyan tarafından keşfedilmiştir. Hayyam bu asite yenime uğratıcı, renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı olarak adlandırmıştır. (H2SO4) H2SO4 Sülfürik asidin...