Author: Öznur Özcan

Türkçe Hangi Tarihte Resmi Dil Oldu?

Türk Dilinin Tarihi 7. ve 8. Yüzyılda Orhun ve Göktürk Kitabeleri ile başlamıştır. 1072-1074 yıllarında Türk diline ait olarak bilinen en eski sözlük Divanü Lügati’t Türk yazılmıştır. 13 Mayıs 1227 yılında ise Karamanoğlu Mehmet...

Tarihte Hangi Takvim Sistemleri Kullanılmıştır?

Zaman kavramının düzenli ve tekrarlanır bir biçimde gün, hafta, ay, yıl gibi bölümlere ayrıldığı isimlendirildiği çizelgelere takvim denilmektedir. İnsanlık tarihi yaklaşık 6000 yıldır takvim kullanmaktadır. Çeşitli millet ve topluluklar değişik takvimleri ay ve güneş...

1. Dünya Savaşı Hangi Ülkeler Arasında Olmuştur?

Birinci Dünya Savaşının Nedenleri ve Başlangıcı Birinci Dünya Savaşı küresel düzeyde yaşanan ilk büyük savaştır. Temel nedeni emperyalist düzeye ulaşmış kapitalist devletler arasındaki paylaşım mücadelesidir. Savaşın merkezi Avrupa’dır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun gelecek hükümdarı Franz Ferdinand...

Orhun Yazıtları Hangi Devlet Adamları Adına Yazılmıştır?

Orhun Yazıtları II. Göktürk Devleti dönemine ait Türk tarihinin en eski yazılı kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta Asya’da Büyük Hun Devleti’nden sonra Türklerin kurduğu ikinci büyük devlet olarak karşımıza çıkan Göktürk Devleti “Türk” kelimesini...

Kıbrıs Barış Harekatı Ne Zaman Ve Neden Yapıldı?

Kıbrıs İngiltere’nin kontrolüne geçmeden önce Osmanlı devletinin yönetimi altındadır ancak  1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı devletinin Alman hükumetinin  yanında yer alması ve Almanya’nın yenilmesi sonucu Osmanlı devletinin de yenilmiş kabul edilmesi Kıbrıs’ı da etkilemiştir....

İstiklal Marşı Hangi Tarihte Kabul Edildi?

Ulusal Marş Olarak İstiklal Marşı İstiklal Marşı yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de ulusal marşıdır. Sözleri 1921 yılında dönemin Büyük Millet Meclisi’nde vekil olan şair Mehmet Akif Ersoy tarafından...

Atatürk Hangi Bilimsel Alanda Kitap Yazmıştır?

Atatürk’ün bilimsel alanda yazdığı kitabın ismi: -Geometri’dir. (1937) Mustafa Kemal Atatürk; kitap okumayı çok severdi. Yerli ve yabancı birçok yazarın kitaplarını okumasının yanı sıra kendisinin kaleme almış olduğu kitaplar bulunmaktadır. Atatürk’ün yazmış olduğu kitaplar...