Kategori: Osmanlı Tarihi

“Mecelle” Hangi Padişah Döneminde Yürürlüğe Girmiştir?

Mecelle Osmanlı Devleti zamanında; Hukuk alanında yapılan yenilikleri içeren Medeni Kanun olarak kabul edilmektedir. Padişah Abdülhamit zamanında uygulamaya konulan Mecelle Kanunları; Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Mecelle Kanunu’nun tam adı Mecelle-i Ahkam-i...

II. Abdülhamid Han’ın Hayatı Kısaca

II. Abdülhamid Han’ın Kısaca Hayatı Adından çokça söz ettiren II. Abdülhamid han 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Birinci Abdülmecid’dir. Annesinin adı Tir-i Müjgan Kadın Efendi’dir. Annesi Çerkez kökenli bir kadındır. Abdülhamid çok küçük yaşlarda...

Osman Gazi Hayatı (Kısaca)

Osman Gazi Kimdir? 600 yıllık bir imparatorluğa ismini veren kurucusu Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt’te dünyaya gelmiştir. Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi’nin Gündüz, Savcı ve Osman adında üç erkek oğlu vardır. Ertuğrul Gazi, 27...

Mâbeyn Nedir? Mabeyn-i Hümayun Hakkında Bilgi

Mâbeyn Nedir? Mabeyn-i Hümayun Hakkında Bilgi

Osmanlı saray ve konaklarında haremlik ve selamlık bölümlerini ayıran daire. Arapçada “iki şeyin arası” manasındadır. Sultan İkinci Mahmud Han devrinden itibaren sarayların selamlık dairelerine “Mabeyn-i Hümayun” denilmiştir. Dört halife zamanında halktan bir kimse istediği...