Kategori: Kimya

Naftalin Nedir? Naftalin Hakkında Bilgi

Kızıldereceye kadar ısıtılmış bir tüpten, birçok organik bileşik buharının geçirilmesiyle elde edilen, kendine has bir kokuya sâhip, beyaz kristal yapıda bir hidrokarbon. kapalı kimyasal formülü: C10H8 1866’da Alman kimyacısı Emil Erlenmeyer tarafından onarılmış olan...

Azot-Nitrojen

Dünya etrafındaki atmosferde oksijen ile karışım halinde bulunan renksiz gaz. Azot veya nitrojen, periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7’dir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve atıl bir gazdır. Azot, dünya...

H2SO4 Nedir? – Sülfürik Asit Nedir?

Sülfürik asit H₂SO₄ ile simgelenen bir mineral asididir. 8. yüzyıl döneminde simyacı olan Cabir bin Hayyan tarafından keşfedilmiştir. Hayyam bu asite yenime uğratıcı, renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı olarak adlandırmıştır. (H2SO4) H2SO4 Sülfürik asidin...