Demirin Kullanım Alanları Nelerdir?

Doğada açık halde bulunmayan ve doğada en yaygın metal olan bir metal olması ile bilinir. Pek çok alanda kullanılan demir, doğada bulunan demir ağırlıklı olarak kükürt ve oksijen bileşikleri şeklinde oluşur. Çok kullanışlı bir metal. Alaşımların, bileşiklerin ve birçok metalin yapı taşıdır. 

Gümüş grisi ve beyaz renklidir. İşlenmesi kolaydır, haddeleme ile şekillendirilebilir, tel ve levha haline getirilebilir. İyi akım ve ısı iletimi. 

demir madeni
Demir Madeni

Islak havalarda meydana gelen oksidasyon, iç katmanları ve pası etkileyebilir. Bu nedenle korozyona dayanıklı değildir. 

Korozyondan korumak için birleşme özelliği ile boya veya nikel, krom gibi elementler veya alaşımlarla kaplanması gerekir. Kristal yapısı eş merkezli kübiktir. En ayırt edici özelliği, bir manyetik alan veya bir elektrik akımı düşük olması ile anında mıknatıslanmasıdır.

Demir, oksijen ve kükürt mineralleri ile kolayca birleşir. Ayrıca aktif metal olmayanlarla bağlanma özelliklere sahip olmaktadır. Karbon ilave edilerek çeşitli formlarda az miktarlarda çelik elde edilir. 

Oksitler, hidroksitler, asetatlar, karbonatlar, sülfatlar, sülfitler, nitratlar, halojenürler ve birçok kompleks iyon içerir. Hidroklorik asit ve seyreltik sülfürik asitte hidrojenin aktif ametallerle yerini alabilir, soğuk nitrik asit ile reaksiyona girmez. 

Latince “ferrum” kelimesinden türetilen demirin sembolü, bu ifadeden alınan “Fe” biçimindedir. Atom numarası 26, atom kütlesi 55.847, yoğunluğu 7.8’dir. Özellik tablosunun 8-B grubundadır. 1535 derecede erir ve 2740 derecede kaynar.

Demir cevherinin tüketildiği iki ana üretim endüstrisi pik demir üretimi ve doğrudan indirgeme tesisleridir. Demir cevheri, yüksek fırınlarda topak cevheri olarak veya sinterlenmiş ince tozlar olarak veya daha ince tozların kok ve cüruf oluşturan katkı maddeleri ile birlikte granül hale getirilmesi suretiyle granül halde kullanılır. 

Demir Kullanılan Yerler

En çok döküm üretiminde kullanılan demir, çelik sektöründe önemli bir yer tutar. Metalik demir ucuz bir metal olduğu için kullanım alanları inşaattan otomotiv sektörüne kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Demir ayrıca bilgisayarların önemli bir parçası olan manyetik alanları üretmek için de kullanılır. 

Doğadaki yüksek mukavemeti ve yüksek içeriği özelliklere sahip hemen hemen her alanda demir bulunabilir. İşleme kolaylığı ve diğer unsurlarla birleştirme olasılığı nedeniyle, uygulamasını önemli ölçüde genişletir. Demir, volkanik hareketlerin ve meteorların yoğun olduğu bölgelerde daha yaygındır.

Demir Hangi Alanlarda Kullanılır?

En ilginç konulardan biri de demirin kullanım alanı bulunmaktadır.  Belki sektörlere göre en çok kullanılan metal ve demir elementi denilebilir. Demir çelik endüstrisindeki ana hammadde demir cevherleri olduğu bilinmektedir. Nerelerde kullanılır?

İnşaat Sektöründe Demirin Yeri

İnşaat demiri, çekme gerilmesi ve kesme problemlerini karşılamak için betonarme yapılarda betona yerleştirilebilen özel bir çelik şeklidir. Demir, yer kabuğundaki en yaygın metaldir.  İnşaat demiri, inşaat sektöründen en önemli malzemelerden biridir.

Kaliteli ve sağlam bir yapı için, yapının iskeletini oluşturan nitelikli ve kaliteli takviye çubukları ve çelik hasırlar kullanmak gerekir. Betonarme çubuklar ve çelik hasır dünyada farklı ülkelerin standartlarına göre üretilmektedir. Bu standartların gelişmesiyle birlikte nervürlü çubukların mekanik özellikleri yıllar içinde iyileşmiş ve en yüksek kalite seviyesine ulaşmıştır. 

Üretim maliyetlerinde ve süresinde azalma, üretim kalitesi ve tonajında ​​artış. İnşaat demiri ve çelik ağın analitik özelliklerindeki değişimin nedeni, artan talep ve daha ekonomik demir ihtiyacıdır. 

Son derece statik veya dinamik yüke bağlı olarak düşünülen yapının en önemli noktası, donatı çubuğunun akma dayanımıdır. Ayrıca son yıllarda kullanılan inşaat demirinin uzama ve çekme dayanımı da dikkate alınmaktadır. İnşaat demirinin analitik özelliklerinin artması sonucunda inşaatta kullanılacak inşaat demirinin kesiti küçüleceğinden, daha az inşaat demiri kullanılmakta ve ağırlık, taşıma ve hacim olarak elde edilmektedir.

Döküm Sektöründe Demirin Yeri

Demir-çelik ürünleri, dayanıklı tüketim malları ve sermaye malları sanayinin ana girdileridir. Bu nedenle bir ülkedeki demir çelik ürünleri tüketim seviyesi, o ülkedeki en yüksek refah ve gelişme seviyesidir. Önemli göstergelerden biri olduğuna inanılıyor. Ekonomisi güçlü ve gelişmekte olan ülkeler Ülkelerde demir-çelik tüketimi giderek artıyor ve üretim, tüketim oranını karşılayabilir yetenekler yaratılır. 

Gelişmiş ülkelerde toplam demir çelik üretimi ve tüketimi yassı çelik ürünlerinin payının gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek olduğu. Tüketim ve gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Demir-çelik sanayi tek bir sanayi dalı değil, birçok sektöre girdi sağlayan ülke ekonomisi için. stratejik olarak önemli bir sektördür.

Demir ve çelik döküm endüstrisinde  indüksiyon fırını, elektrik ark ocağı veya kupolda çeşitli zirveler Bir kalıp fabrikasında demir, metal hurda ve ferroalyajın eritilmesiyle hazırlanan kum, Seramik veya metal kalıp şekillendirme ve özel ısıl işlem ve çeşitli makineler Gri dökme demir, çelik döküm, sfero döküm ve tavlanmış döküm Bölüm, ham dökümler, işlenmiş dökümler ve bitmiş ürünler üretir. Demir dışı metallerin, alüminyum ve çinko alaşımlarının dökümünde benzer yöntemler kullanılır. Parça üretiminde yüksek hızlı ve verimli basınçlı döküm yöntemleri hızla gelişmektedir.

Otomotiv Sektöründe Demirin Yeri

Otomotiv endüstrisi, sanayileşmiş tüm ülkelerde ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmektedir. vardır. Bunun nedeni, diğer endüstriler ve ekonominin diğer sektörleri ile hemen hemen aynı olmasıdır. yakından ilişkilidir. 

Otomotiv endüstrisi; demir ve çelik, petrokimya ve kauçuk gibi temeller Endüstriyel sektörlerde ana müşteridir. Ayrıca turizm, altyapı, inşaat, tarım ve Ulaşım gibi farklı sektörlerde birçok otomotiv sektörüne ihtiyaç duyulmaktadır. tarafından teslim. 

Bu sektördeki değişiklikler ekonomi için önemlidir. Birçok sektörü yönlendiren bu sektörde büyüyor Rekabet, değişen pazar ve küreselleşme nedeniyle şirketler arası bağlantılar ve Satın alma sonucunda üretim şirketlerinin sayısında kademeli bir düşüş gözleniyor. Bugün, yaklaşık 20 şirket, küresel otomotiv endüstrisinin ve pazarının% 90’ından fazlasını sağlıyor. 

Bilgisayarın  Parçalarında Demirin Yeri

Tek bireysel çipler daha sonra özel bir katmana (PCB) yapıştırılır. Bilgisayarların önemli bir parçası olan manyetik depolama alanlarının yapılmasında etkilidir. Üzerine çalışma sırasında oluşan ısının transferini sağlayan  demir den yapılan metal bir plaka yerleştirilmiştir. Alışkın olduğumuz şekillere sahip işlemciler özel bir cihazda test ediliyor. 

Bu cihaz, işlemcilerin frekansını ve termal özelliklerini algılar. Üretim aşamalarında meydana gelen en küçük durum işlemci gücünü etkiler. Bu nedenle aynı karttan gelen her işlemcinin özellikleri aynı olmayacaktır. İşlemciler, frekansları ve diğer özellikleri belirlendikten sonra sınıflara (Core i7, Core i5 vb.) Ayrılır.

Modeli oluşturduktan sonra, transistörler temelde hazırdır. Ancak, karttaki milyonlarca transistör ve diğer metallere  kıyasla arasında henüz bir bağlantı yok. Bunu oluşturmak için, önce tüm plaka yalıtım malzemesi ile kaplanır. 

Bu izolasyon malzemesinde, kırmızı ile gösterilen şekillerde gösterildiği gibi üç delik açılır. Daha sonra plaka demir alışımları  solüsyonuna daldırılır ve tüm plaka elektroliz ile demire daldırılır. Bu şekilde açılan üç delik demirle doldurulur.

Gemi Sektöründe Demirin Yeri

Gemi inşa endüstrisinde en yaygın kullanılan yapı olan çelik malzemeler. Bazı yerlerde çelik dökümler de var. Kullanılmasına rağmen genellikle kimyasallara dayanıklıdır ve üretim sırasında kürleme gerektirmez yapısal çeliklerle haddelenmiş yapı çelikleri (bir plaka ve profil olarak). ancak geminin kritik alanları için yüksek çentik mukavemeti yüksek mukavemetli malzeme veya çelikler Talep üzerine normalize ısıl işlem gereklidir.

Gemi omurgası, dış cephe kaplaması, güverte, perde, bollard, Bodysuit, kemer, stringers, dikiş gibi büyük miktarlarda Bir bölüm bağlantısından oluşur. Bu bölümlerde Kullanılan yassı çelikler farklıdır.

Geminin yapımında kullanılır ve geminin ön ve son kısmını oluştururlar. Kafa dikdörtgen kesitli dökme demir çelik veya sacların elektrik kaynağı Bu onların üretilmesine izin verir. Kıç yanıyorsa Dökme çelikten veya elektrik kaynağı ile bükülmüş saclardan yapılmıştır Bağlanmakla ilgili.

Sanayi Sektöründe Demirin Önemi

Sektörlerin stratejik önemini üretim, istihdam ve ihracattaki paylarına göre belirlemek mümkündür. Bu yöntem, üretimin temel hammadde ve doğal kaynaklara dayalı olduğu sektörlerde geçerli olmakla birlikte diğer sektörlerle bağlantıları güçlü olan sektörlerin stratejik önemini tam olarak yansıtmamakta, katsayı modelleri gibi daha kapsamlı analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Katsayı modellerine göre talep ve üretim yönünden ekonomiyi etkileme gücü yüksek sektörler stratejik olarak kabul edilmektedir. Bu sektörler nihai talep ve katma değer unsurlarında bir değişiklik meydana geldiğinde geri ve ileri bağlantılar yoluyla ekonomiyi en fazla uyaran sektörler olmaktadır.