Kategori: Osmanlı Tarihi

II. Abdülhamid Han’ın Hayatı Kısaca

II. Abdülhamid Han’ın Kısaca Hayatı Adından çokça söz ettiren II. Abdülhamid han 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Birinci Abdülmecid’dir. Annesinin adı Tir-i Müjgan Kadın Efendi’dir. Annesi Çerkez kökenli bir kadındır. Abdülhamid çok küçük yaşlarda...

Osman Gazi Hayatı (Kısaca)

Osman Gazi Kimdir? 600 yıllık bir imparatorluğa ismini veren kurucusu Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt’te dünyaya gelmiştir. Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi’nin Gündüz, Savcı ve Osman adında üç erkek oğlu vardır. Ertuğrul Gazi, 27...

Mâbeyn Nedir? Mabeyn-i Hümayun Hakkında Bilgi

Mâbeyn Nedir? Mabeyn-i Hümayun Hakkında Bilgi

Osmanlı saray ve konaklarında haremlik ve selamlık bölümlerini ayıran daire. Arapçada “iki şeyin arası” manasındadır. Sultan İkinci Mahmud Han devrinden itibaren sarayların selamlık dairelerine “Mabeyn-i Hümayun” denilmiştir. Dört halife zamanında halktan bir kimse istediği...

Ayan Meclisi (Hey’et-i Ayan)

Osmanlı Devletinde 23 Aralık 1876’daki Kanun-i Esasi’ye göre, Meb’usan Hey’eti ile birlikte Meclis-i Umumi’yi meydana getiren hey’et. Hey’et-i Ayan da denilmektedir. İlk Ayan Meclisi II. Abdülhamit’in Dolmabahçe Sarayı’nda Meclis-i Umûmî’yi açtığı sırada işe başladı...

Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması

Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması

Doksanüç Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonunda imzalanan barış antlaşması. Sultan İkinci Abdülhamid Hanın karşı olmasına rağmen Midhat Paşa, Damad Mahmud Paşa ve Redif Paşa gibi devlet adamlarının sebeb olduğu Osmanlı-Rus Harbi, Türklerin umumi olarak...

Osmanlı’da Azab Askerleri

Osmanlıda donanma askerlerinden oluşan ordunun en önünde yer alan evlenmemiş genç askerlerden seçilen ordudur. Azab veya azap, Osmanlı devletinde çoğunlukla garnizon askeri olarak görev yapan askeri birimdir. Henüz evlenmemiş genç erkekler azab yazılabilirlerdi. Sözcüğün...