1. Anasayfa
  2. Tarih

Savaş Meydanında Ölen İlk ve Tek Osmanlı Padişahı Kimdir?

Savaş Meydanında Ölen İlk ve Tek Osmanlı Padişahı Kimdir?
0

İçindekiler

Savaş meydanında ölen ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir sorusunu bu yazımızda detaylarıyla yanıtlayacağız.

Savaş meydanında ölen ilk ve tek Osmanlı padişahı, Hüdavendigar olarak da bilinen, Sazlıdere Savaşı, Sırp Sındığı Savaşı, II. Çirmen Savaşı ve I. Kosova Savaşları ile önemli başarılar elde eden I. Murad’dır. 

Orhan Bey’den sonra Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı olan I. Murad’ın savaş meydanında şehit edilmesinden sonra Osmanlı protokol kanunları değişmiş. Artık padişahlara her türlü meselenin belirli bir mesafeden iletilmesine karar verilmiştir. 

I. Murad Hangi Savaşta Öldü?

I. Murad’ın şehit edildiği savaş I. Kosova Savaşı’dır. Bu savaş tarihe ilk defa büyük bir haçlı topluluğuna karşı yapılan ve kazanılan savaş olarak geçmiştir. 1389 yılında haçlıların mağlup edilmesiyle sonuçlanan I. Kosova Savaşı, Osmanlı tarihinde ilk defa korkutmak amacıyla top kullanılan savaş olması yönüyle de önemlidir. 

Balkan hükümdarlarına karşı kazanılan I. Kosova Savaşı’ndan sonra Balkanlarda Türk hakimiyeti güçlenmiştir. I. Murad’ın kazanılan zaferin ardından şehit edilmesi ise büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Bu olay sonrası I. Murad savaş meydanında ölen ilk ve tek Osmanlı padişahı olarak tarihe geçmiştir.

I. Kosova Savaşı Nasıl Kazanıldı? I. Kosova Savaşı’nın Önemi Nedir?

I. Kosova Savaşı’nda ilk kez top kullanıldığından bahsetmiştik. Kullanılan toplar amacına ulaşmış ve haçlı ordusunun düzeni bozulmuştur. I. Kosova Savaşı Yeniçerililerin üstün gayreti, Anadolu Beyliklerinin destek vermesi ve topların kullanılmasıyla kazanılmıştır. 

O gün savaş meydanını resmedenler ay ile yıldızın yan yana geldiğini ve şehit kanlarıyla dolu bir çukura gölgesinin düştüğünü söylerler. Böylece Türk Bayrağı’nın ilk şeklinin I. Kosova Savaşı’nda belirginleşmiştir. 

I. Murad’ın Savaş Meydanında Öldürülmesi

Bazı kaynakların I. Murad’ın savaş bittikten sonra savaş meydanında gezerken şehit edildiğini, bazı kaynaklar ise Sırp Kralı’nın damadı Milos Obilic I. Murad’a bağlılık yemini etmesi amacıyla çadıra getirildiğini ve I. Murad’ın önüne getirildiğinde hançerini çıkararak I. Murad’a sapladığını söyler. I. Murad orada şehit olur. Bunlardan ikincisi daha geçerli kabul edilmektedir. 

I. Murad’ın şehit edilmesiyle ilgili Dimitri Kantemir ise I. Murad’ın I. Kosova Savaşı’nda öleceğine dair önceki göce rüya gördüğüne değinir. Hatta bu rüyayı anlatırken yaralı bir Hıristiyan askerin I. Murad’ın padişah olduğunu anladığını ve bunun üzerine I. Murad’ı hançerlediğini söyler. 

Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehit edilen ilk ve son Osmanlı Padişahı I. Murad olmuştur. Bu olaydan sonra Osmanlı protokol kanunları değişmiş, en yakın elçinin padişaha 15 metre mesafede kalmasına karar verilmiştir. 

Osmanlı Padişahı I. Murad’ın Hayatı

I. Murad’ın babası Orhan Gazi ve annesi Nilüfer Hatun’dur. 1326 yılında doğduğu bilinmektedir. 

Yaklaşık 40’tan fazla savaşa katılıp yönetmiş ve hepsini kazandığı söylenen I. Murad’ın adil ve hayırsever olarak bilinen bir padişahtır. Hıristiyanlara karşı merhametli davranmış ancak gerektiğinde sert olmayı bilmiş ve düşmana göz açtırmamıştır. 

Ömrü gazalarla geçen Osmanlı Padişahı I. Murad çok konuşmayı sevmeyen ancak konuştuğunda da sözleriyle dinleyenleri mest eden şeklinde tasvir edilmektedir. 

Balkanlar’a egemen olma politikasını benimseyen I. Murad, Rumeli’yi adeta ikinci vatan haline getirmiştir. Anadolu’da üstünlük sağlamış ve gazaları neticesinde Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’da da büyük yayılma göstermiştir. 

Yaklaşık 30 yıl Osmanlı Devleti’nde padişahlık yapmış olan I. Murad, 1389 yılında yapılan I. Kosova Savaşı’nda şehadete ermiştir. I. Murad önce şehit düştüğü yere gömülmüş ve ardından Yıldırım Bayezid tarafından Bursa’da adına türbe yapılarak buraya defnedilmiştir. 

I. Murad Dönemi Gelişmeleri 

I. Murad’ın oğlu Yıldırım Bayezid, Germiyanoğlu Yakup Bey’in kızıyla evlenir. Yakup Bey’in erkek çocuğu olmadığından 11. kız çocuğu ile evlenen Yıldırım Beyazıd’a beylik bölgesini kızı ile birlikte çeyiz olarak verdi. 

Hamitoğulları ise beyliğinin topraklarını para ile Osmanlı Devleti’ne satmıştır. 1363 yılında Bizans ile yapılan Sazlıdere Savaşı sonunda Edirne alınmıştır. 1364’te ilk Osmanlı Haçlı Savaşı olan Sırpsındığı I. Murad döneminde yapılmış ve kazanılmıştır.

 1371 yılında Sırplar ile Çirmen Savaşı yapılarak kazanılmış. 1387’de ise kurulan bir pusu ile Ploşnik’te Osmanlı Ordusu bozguna uğratılmıştır. 1389 yılında ise I. Kosova Savaşı ile Haçlılar mağlup edilmiştir. 

Devlet yapılandırması konusunda I. Murad döneminde Kazaskerlik, Defterdarlık ve Sadrazamlık ortaya çıkmıştır. I. Murad ilk defa veraset sisteminde değişiklik yapmıştır. Buna göre “Ülke, hükümdar ve oğullarına aittir.” anlayışı getirilmiştir. Yeniçeri Ocağı I. Murad döneminde kurulmuştur. Rumeli beylerbeyliği oluşturulmuştur. 

I. Murad’dan Sonraki Osmanlı Padişahı Kimdir?

I. Murad’ın 4 oğlundan biri olan Yıldırım Bayezid, babasının şehit edilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin 4. padişahı olmuştur. 

Germiyanoğulları Beyinin kızı ile evlenerek Kütahya sancak beyliği yapan Bayezid, I. Kosova Savaşı’na katılmış ve savaşın kazanılmasında büyük başarılara imza atmıştır. I. Murad’ın I. Kosova Savaşı sonunda öldürülmesi nedeniyle devletin iler gelenlerinin de isteğiyle Osmanlı tahtına geçmesine karar verilmiştir. 

5/5 - (1 vote)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir