1. Anasayfa
  2. Bilgi Dünyası

Zıt Renkler Nelerdir? Zıt Renkler Nedir?

Zıt Renkler Nelerdir? Zıt Renkler Nedir?
2

İçindekiler

Renkler, gözle görüldükten ve beyin tarafından algılandıktan sonra elektromanyetik enerji dalgasına dönüştürülen algılar olarak tanımlanabilir. Algıladığımız tonlar, ışığın sübjektif özelliğini ifade eder. Bu durum ayrıca gözün yeteneğine bağlıdır. Optik alanında yapılan keşifler sayesinde, renklerin tonları hakkında daha fazla bilgiye erişebiliyor ve ışık-renk ilişkisini daha iyi anlayabiliyoruz. 

İçeriğimizin devamında zıt renkler nelerdir, renk çemberinin mantığı nedir, temel renk şemasından nasıl daha iyi faydalanılabilir, vb. konulara değineceğiz.

Zıt Renkler Nelerdir, Hangi Rengin Zıt Rengi Vardır?

Gelenekselleşen renk teorisinde; kırmızı, sarı ve mavi renkler, ana renkler olarak ifade edilir. Ana renklerin haricindeki tüm renkler, bu renklerin bir kombinasyonu yapılarak elde edilir. Renk çemberinde yer alan renklerin karşısına gelen tüm renkler, birbirinin zıttıdır. Bu genelleme, zıt renklerin anlaşılabilmesi için bir kaynaktır. 

-Sarının zıt rengi mordur.
-Turuncunun zıt rengi mavidir.
-Kırmızının zıt rengi yeşildir.
-Mavinin zıt rengi turuncudur.
-Yeşilin zıt rengi kırmızıdır.
-Morun zıt rengi sarıdır.

Renk Çemberinin Mantığı Nedir?

Temel renk çarkı, renk seçimi yapılmasında ve renklerin uyumunun anlaşılmasında rehberlik edecek temel bir kriterdir. İlkokulda renk çemberi öğrencilere ders olarak anlatılmaktadır. Fakat sık kullanılmadıkça unutulur ve biz de hatırlatma amacıyla renk çemberinin mantığını tekrar etmekte fayda görüyoruz.

Buna göre kırmızı, mavi ve sarı renkler, ana renkler grubu içerisinde yer alır. Kırmızı ve sarı karıştırıldığında turuncu elde edilir. Mavi ve sarı karıştırıldığında yeşil edile edilir. Benzer şekilde kırmızı ve mavi karıştırıldığında mor elde edilir. Karışım sonucu elde edilen turuncu, yeşil ve mor renkler, ikincil renkler olarak adlandırılır. 

Kırmızı-mor ve mavi-mor gibi üçüncül renkler ise birincil ve ikincil renklerin bir kombinasyonu olarak elde edilir. 

Tüm renklerin bir tonu vardır. Renk tonu, beyazla karıştırıldığında, o rengin bir varyasyonu olur. 

Renk Teorisi Nedir?

Renk teorisine göre, uyumlu olabilecek renk kombinasyonları, renk çemberinde birbirine zıt herhangi iki rengi, renk çemberinin etrafında eşit aralıklarla yerleştirilmiş herhangi üç rengi bir üçgen veya herhangi dört rengi bir dikdörtgen olarak kullanır. Aslında birbirine zıt iki renk çiftinin kullanılmasını amaçlar. Uyumlu renk kombinasyonlarına renk şemaları adı verilir. Bazı kaynaklarda renk armonileri olarak da ifade edilmektedir. 

Renk çemberinde renk şemalarını daha iyi anlamlandırabilmek için bilinmesi gereken başka bir ayrım daha vardır, bu da sıcak ve soğuk renklerdir. Her birinin duyguları iletmek için kendi amacı vardır. Sıcak renkler, enerji ve neşe sergiler. Kişisel mesajlar için idealdir. Soğuk renkler ise sakinlik ve huzur verir. Ofis kullanımı için idealdir. Hangi renklerin sıcak, hangilerinin soğuk olduğu hakkında bir fikir edinmek için renk çemberi kolayca bölünebilir.

Tamamlayıcı Renkler Nelerdir?

Renk çemberinde birbirinin karşısında olan herhangi iki renk, birbirinin tamamlayıcı renkleridir. Örneğin mavi ve turuncu, kırmızı veya yeşil tamamlayıcı renklerdir. Tamamlayıcı renkler yüksek bir kontrast oluşturmak için harika bir yoldur. İdeal olarak, bir rengi arka plan ve diğerini vurgu olarak kullanabilirsiniz. Alternatif bir seçim olarak, renk tonlarını ve gölgeleri kullanmak mantıklı olabilir. Daha açık bir mavi tonu, daha koyu bir turuncu ile kontrast oluşturur. 

Bölünmüş Tamamlayıcı Renkler Nelerdir?

Bölünmüş tamamlayıcı renklerde üç farklı renk kullanılır. Renk şemasından seçilecek bir renkşe ve onu tamamlayacak renge bitişik olan iki renk seçilir. Örneğin mavi, sarı-turuncu ve kırmızı-turuncu renkleri ile bölünmüş tamamlayıcı renkler elde edilebilir. 

Benzer Renkler Nelerdir?

Renk çarkında (renk çemberi) yan yana bulunan herhangi üç renk, benzer renkler olarak ifade edilir. Örneğin turuncu, sarı-turuncu ve sarı renkler, benzer renklerdir. Dekorasyonda ve renklerin kullanılabileceği herhangi bir alanda benzer renkler kullanılırken renk tonları konusunda seçici olmak gerekir. Aksi takdirde elde edilen görünüm, göze hitap etmeyebilir. 

Üçlü Renkler Nelerdir?

Renk çemberinde eşit olarak ayrılmış herhangi üç renktir. Örneğin kırmızı, sarı ve mavi üçlü renk grubuna dahil olur. Yüksek kontrastlı olabilecek üçlü renkler, tamamlayıcı renklerden daha dengelidir. Buradaki hile, seçilecek bir rengin baskın olmasını sağlamak ve diğer iki renge vurgu yapmasına olanak tanımaktır. 

Dörtlü veya Çift Tamamlayıcı Renkler Nelerdir?

İki farklı tamamlayıcı rengin kombinasyonu ile dörtlü veya çift tamamlayıcı renk elde edilebilir. Örneğin mavi ve turuncu, sarı ve mor renk ile eşleştirilir. Bu seçim, dengelenmesi zor bir şemadır. Fakat dekoratif anlamda başarılı sonuçlar doğurur. Çift tamamlayıcı renkler, diğer renk şemalarından daha fazla çeşitlilik sunar. Seçilecek herhangi dört rengin tümü eşit miktarda kullanılırsa, şema dengesiz görünebilir. Bu nedenle renkleri baskın renk ve diğer renkler olarak iki ana gruba ayırmak gerekir. Saf renkleri eşit miktarlarda kullanmaktan kaçınmak gerekir.

5/5 - (2 votes)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (2)

  1. 18 Ocak 2022

    gerçekten malsınız ve mavinin zıt rengi kırmızı!!!!!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir