Uluğ Bey Hayatı Kısaca

Uluğ Bey

Uluğ bey, ünlü Türk matematikçilerinden biridir. Asıl ismi Muhammed Taragay, Uluğ bey olarak bilinmektedir. Türk imparatorluğunun en ünlü matematikçisi aynı zamanda 4. Sultanı olan Uluğ bey, astronomi konusunda oldukça bilgili bir sultandır. Timur’un oğlu olan Uluğ Bey adını ise babasından almıştır. Uluğ bey, 1393 yılında doğmuştur. Doğum yeri Sultaniye kentidir. Ailesi tarafından avcılık eğitimleri alan Uluğ Bey, 1414 yılında amcasının düzenlediği seferlere katılmıştır.

Sarayda bulunan Alaaddin Ali bin Muhammed ile yakın bir arkadaşlık ilişkisi kurmuştur. Bu da matematiğe ve bilime olan sevgisini arttırmıştır. 1425 yılında düzenlenen Moğol seferinin başında yer alan Uluğ Bey, Issık gölünün yakınlarına kadar gelmeyi başarmıştır. Moğol milletinin dağılmasını sağlayarak Semerkant kentine bol ganimet ile dönüş sağlamıştır. Babası tarafından her zaman destek alan Uluğ Bey’in bir sonraki seferi ise Özbekler üzerine olmuştur. Fakat Özbek seferinde yenilerek kentine geri dönüş sağlamıştır.

Uluğ Bey’in Ölümü

Uluğ bey matematik konusunda bilgili sultanların başında yer almaktadır. Milletine pek çok katkı sağlayan bu sultanın düzenlediği seferlerde pek çok çatışma yaşanmıştır. Ufak çaplı yaralanmaların yanı sıra ölümü ise trajedi olarak bilinmektedir. Semerkant isyanını bastırmak amacıyla Abdüllatif ile harekete geçmiştir.

Semerkant kentinin yakınlarında bulunan Dımaşk köyünde oğullarının askerleri tarafından saldırıya uğramıştır. Bir süre çatışma yaşadıktan sonra oğluna teslim olmuştur. Aradan bir süre geçtikten sonra hacca gitmek üzere yola çıktığı sırada yolda oğlunun askerileri tarafından öldürülmüştür.