Türk Alfabe Sıralaması

Alfabe Sıralaması


Türk alfabesi Latin harfleri temele alınarak 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı kanun ile kabul edildi. Kabul edilen kanunda alfabenin 29 harf içermesi kabul edildi ve belli bir sıralamaya tabi olundu.

Türk alfabesinin diziliş sırası şu şekildedir;

(sıra numarası, büyük harf, küçük harf)

 1. A a
 2. B b
 3. C c
 4. Ç ç
 5. D d
 6. E e
 7. F f
 8. G g
 9. Ğ ğ
 10. H h
 11. İ i
 12. I ı
 13. J j
 14. K k
 15. L l
 16. M m
 17. N n
 18. O o
 19. Ö ö
 20. P p
 21. R r
 22. S s
 23. Ş ş
 24. T t
 25. U u
 26. Ü ü
 27. V v
 28. Y y
 29. Z z