Şiddetli Ses Üreten Teknolojik Araçların Olumlu Ve Olumsuz Etkileri

yüksek ses

Şiddetli Ses Üreten Teknolojik Araçların Olumlu Etkileri:

Ses üreten araçların uyarıcı bir özelliği vardır. Özellikle iş güvenliği konusunda sesli uyarı sistemleri sayesinde iş kazaların minimize edilmektedir. Bir diğer olumlu etkisi herhangi bir acil durumda ses sistemleri devreye girmektedir.

Örneğin yangın olduğunda sirenler çalmaktadır. Deprem olduğunda bazı binalarda kişilerin acil durumu anlayabilmesi için ses sistemlerinin tekrarlı ve aralıklı bir şekilde çalmasının anlamları vardır. Kişiler bu sesleri duyarak hareket etmektedirler. Ses sistemi dükkanlarda genel anlamda kullanılmaktadır. Hırsızlıkları azaltma konusunda bire bir çözüm olarak kullanılmaktadır. Genel itibari ile şiddetli ses üreten teknolojik araçların uyarıcı ve yönlendirici özelliği olum etkisidir.

Şiddetli Ses Üreten Teknolojik  Araçların Olumsuz Etkileri

Yüksek ses üreten araçların 87 db maruziyet sınır değerinin üstüne çıkması kişilerde işitme kaybına yol açacaktır. Aynı zaman da yüksek gürültü çevre şartlarında gürültü kirliliğine yol açacaktır. Gürültü istenmeyen ses olarak tanımlandığına göre kişiyi rahatsız etmesi, strese yol açması demektir.

Özellikle iş yerlerinde ses düzeylerinin önemli ölçüde kontrol altına alınması gerekir. Bunun sebebi ise ses yüksekliği nedeni ile kişilerde oluşacak konsantre kaybı ve dikkatsizlik iş kazalarına yol açacaktır. Kişiler ses yüksekliği işitme kaybı ve stres dışında çeşitli sağlık sorunlarının önünü açmaktadır. Bunların başında baş ağrısı ve uyku problemlerinden ortaya çıkan sağlık problemleridir. Kişilerde uyku düzensizliği birçok sağlık problemine yol açar  ve kişi oldukça olumsuz etkiler.