Yucex Blog

Odyometre Nedir? Odyometre Hakkında Bilgi

İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesine odyometrik muayene denir. Bu ölçümlerde kullanılan cihazlara odyometre denir. Gazlar arasındaki reaksiyonlarda ortaya çıkan hacim değişikliklerini ölçmeye yarayan, gazları birleştirip ayrıştırmada kullanılan cihaz. Odyometre; İşitme organı ve sisteminin...

Odometre Nedir? Odometre Hakkında Bilgi

Otomobil, bisiklet gibi hareketli vâsıtalarda alınan yolu kilometre veya mil olarak gösteren alet. En çok bilineni otomobillerde kullanılanıdır. Odometrelerin çalışması, manyetizma ve elektrik enerjisiyle sağlanır. Bir araçta tekerleklerin bağlı olduğu milin etrâfına yerleştirilen dinamo...

Obi Nehri Hakkında Bilgi

Obi Nehri nerededir? Obi Nehri hakkında bilgiler. Asya kıtasının ikinci uzun nehri. Asya’nın en uzun ırmaklarından biri olan Obi Rusya Federasyonu sınırları içindedir. Sibirya’nın güneyinden başlayan ve Kuzey Buz Denizi’ne dökülen akarsu. Nehir oldukca...

O Harfi Hakkında Bilgi

O Harfi nedir? O Harfinin özellikleri, O harfinin tarihçesi, O harfi ile ilgili bilgi. Türk alfabesinin on sekizinci harfi. Kalın, geniş ve yuvarlak seslidir. Fizik ve matematikte derece’nin sembolüdür. 20° Celsius, 36°26’00” gibi. Kimyada...