Özısı Nedir – Özısı Özellikleri Nelerdir?

Katı, sıvı ve gaz halde bulunan maddelerin her biri ayrıca bulundukları halden başka haller geçebilme özelliğine de sahiptirler. Katı olarak bulunan en sert maddeler bile kaynama derecesinde verilen ısılar sayesinde başka bir hale geçebilmektedirler. Doğada bulunan ve farklı hallerde bulunan bu maddelerin her birinin ayrı ayrı öz ısı seviyeleri de bulunmaktadır.

Öz Isı Kavramı Nedir, Ne Anlama Gelmektedir?

Bilindiği üzere her maddenin fizik ve kimya kanunlarına göre tanımlanmış belirli kavramlarla ifade edilen özellikleri bulunmaktadır. Öz ısı kavramı maddelerin kimyasal bazı özelliklerinin ifade edilmesinde kullanılmak üzere oluşturulmuş bir kavramdır ve maddelerin 1 gr veya 1 kg ağırlığında bulunduğu ısıyı ifade etmemektedir.

Öz ısı kavramı maddelerin bulundukları haldeki mevcut olan ısı miktarlarının değiştirilmesi için kullanılan ısı miktarını ifade etmektedir.
Doğada bulunan herhangi bir maddenin herhangi bir müdahaleye maruz kalmaksızın sahip olduğu bir ısı miktarı vardır. Bu ısı miktarının arttırılması için verilen ısı miktarını ifade eden kavrama öz ısı denilmektedir.

Aynı Maddenin Farklı Hallerinde Öz Isı Miktarı

Su doğada üç halde de bulunabilen nadir maddelerdendir. Suyun sıvı halindeki ısı derecesi farklı iken katı halindeki ısı derecesi de farklıdır. Sıvı haldeki ısı derecesi de farklı olan suyun öz ısı miktarı üç hali içinde farklı derecelere denk gelmektedir. Nedeni ise bulunduğu haldeki ısı derecelerinin farklı olması bu ısı miktarlarını değiştirmek için verilmesi gereken ısının da farklı olmasıdır.