Osmanlı Devletine Karşı Ayaklanarak Bağımsızlık Kazanan İlk Azınlık Hangisidir?


19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da baş gösteren milliyetçi ve özgürlükçü rüzgarlar Fransız İhtilali’ne neden olmuştur. 1789 tarihinde başlayan Fransız İhtilali sadece Fransa’yı değil bütün dünyayı etkilemiştir. Fransa’dan başlayarak önce Avrupa daha sonra bütün dünyaya yayılan milliyetçilik hareketleri Osmanlı Devleti’ni de yakından ilgilendirir.

Fransa’dan Dünya’ya Yayılan Etki

Fransız İhtilali’nin etkisiyle Osmanlı Devleti içerisinde yer alan azınlıklarda ayrılık sesleri çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız kendi devletlerini kurmak isteyen azınlık çeşitli isyanlar başlatarak ayrılık hareketlerine başladı.

İlk İsyan Sırplar’dan

Osmanlı Devleti’nde bağımsızlık amacıyla ayaklanma çıkartan ilk ulus Sırplar olmuştur. 1804 yılında başlayan Sırp isyanı 1817 yılına kadar sürmüştür. 13 yıl süren ayrılıkçı Sırp isyanı Osmanlı Devleti tarafından oldukça sert bir şekilde bastırılmıştır. Ancak Sırp isyanının bastırılmasına rağmen dönemin padişahı olan 2. Mahmut Sırplara bazı imtiyazlar tanınmasına karar vermiştir. Bu bakımdan Osmanlı Devleti’nde ilk ayaklanan ve ilk imtiyazlar tanınan azınlık olarak Sırplar gösterilebilir.

Balkanlar’da İsyan Yılları

Sırpların isyanı sonrası tanınan imtiyazlar Osmanlı Devleti içerisinde yer alan diğer azınlıkların da bu yola başvurmasına neden oldu. Sırplar’dan sonra ayaklanan diğer azınlık ise Yunanlılar oldu. Yunan azınlıklar bütün dünyaya yayılan milliyetçi dalgalanmanın etkisiyle ve Sırplara tanınan imtiyazlardan aldıkları cesaretle Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanma başlattı.

Son dönemlerini yaşayan Osmanlı Devleti bu ayaklanmalara karşı koyamadı ve Yunanistan, Osmanlı Devleti’nden ayrılan ilk Balkan devleti oldu.

1829 yılında Osmanlı – Rus savaşı sonunda Rusya ile imzalanan Edirne Anlaşması’nda yer alan bir maddeyle Yunanistan’ın bağımsızlığı ilan edildi. Avrupalı devletler Yunanistan’ın bağımsızlık kazanmasını fırsat bilerek 1830 yılında Londra Konferansı’nı düzenledi. Fransa, Rusya ve İngiltere’nin katılımıyla toplanan konferansta Yunanistan bağımsız bir devlet olarak tanındı. Londra Konferansı ile Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Müslüman azınlıkların hakları güvence altına alındı.Öznur Özcan

Öznur Özcan

Tarih öğretmeni. 36 yaşında.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.