Osman Gazi Hayatı (Kısaca)


Osman Gazi Kimdir?

600 yıllık bir imparatorluğa ismini veren kurucusu Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt’te dünyaya gelmiştir. Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi’nin Gündüz, Savcı ve Osman adında üç erkek oğlu vardır. Ertuğrul Gazi, 27 yıllık saltanatının sonucunda yerini oğlu Osman’a vermiştir. 24 yaşında babasının yerine geçen Osman Gazi, daha önce Kastamonu’daki Çobanoğlularına bağlı iken sonrasında Kütahya’daki Germiyanoğlularına bağlı olarak devam etmiştir.

Bu ismi geçen iki Türk beyliği de Selçuklu Sultanlığına bağlı Türk beylikleridir. Selçuklu veziri olan Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mal Hatun ile ilk evliliğini yapmış ve oğlu Sultan Orhan dünyaya gelmiştir. Daha sonra Şeyh Edebali’nin kızı Rabi’a Bala Hatun ile evlenerek hem nüfuzu hem de kudreti artmıştır. Bu evlilikten de Şehzade Alâeddin dünyaya gelmiştir.

Osman Gazi’nin Fetihleri

Aşiretin başına geçen Osman Gazi, çevredeki tekfurlar ile iyi ilişkiler sürdürmüştür. Fakat Anadolu’da Türkmen isyanları ve Sülemiş’in başlattığı ayaklanmalar ile Otorite boşluğu oluşmuştur. İnegöl tekfurunun aleyhinde faaliyetlerin başlaması ile Osman Gazi 1284 yılında İnegöl’ü fethetmek üzere harekete geçmiştir.  Bu muharebede Osman Gazi’nin yeğeni Bay hoca şehit düşmüştür. Muharebeden kısa süre sonra Osman Gazi, İnegöl Yakınlarında bulunan Kulaca Hisar’ı fethetti.

Bu fetih İnegöl tekfurunu tedirgin etmiş ve Karacahisar tekfuru ile Osman Gazi aleyhinde anlaşmasına neden olmuştur. 1286 yılında Bu iki tekfur ile verilen muharebe birçok tarihçiye göre Osman Gazi’nin ilk savaşı olarak belirtilmektedir.

Kısa bir süre sonra İnegöl’e baskın yaparak tekfuru öldürmüştür. Sonrasında 1288 yılında Karacahisar’ı fethederek orayı kendine merkez ilan etmiştir. Osmanlı Beyliği’nin ilk merkezi Karacahisar Kalesi’dir. Bu kalenin stratejik önemi oldukça önemlidir. İznik’ten İstanbul’a giden ana yola hakim olması ile bu kale oldukça önemlidir. Osman Beyliği Çobanoğulları gibi Selçuklu Sultanının sancak sahibi bir emirliği mertebesine ulaşmıştır.

1299 yılında Osmanlı beyliği yeni merkezine ulaşmıştır. Bu yeni merkez Bilecik’in fethedilmesiyle oluşmuştur. Bilecik’in ardından Yenişehir fethedilmiş ve merkez buraya kaydırılmıştır. 1326 yılında Bursa Fethedilene kadar beyliğin merkezi Yenişehir olmuştur. Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi gibi hiç durmamış ve yeni fetihler yeni topraklar için çabalamış ve sonrasında güçlü bir Osmanlı Devleti’nin temelini atmıştır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.