1. Anasayfa
 2. Tarih

Misak-ı Milli’yi İlk Kabul Eden Ülke Hangisidir?

Misak-ı Milli’yi İlk Kabul Eden Ülke Hangisidir?
0

İçindekiler

Misak-ı Milli, Milli Ant anlamına gelir. Misak-ı Milli, Kurtuluş Savaşı’nın manifestosu sayılabilecek 6 maddeden oluşan bildiridir. Misak-ı Milli’nin ana hatları Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nde belirlendi. Ancak Misak-ı Milliden 3 taviz verildi. Bunlar Batum, Hatay- İskenderun ve Musul- Kerkük’ün ana vatandan ayrılmasıydı.

Misak-ı Milli’de Alınan Kararlar

 • İstanbul ve Çanakkale boğazlarının güvenliği sağlanacak. Bu koşulla boğazlar dünya ticaretine açılacak.
 • Arap topraklarının geleceği yerel halkın kararıyla belirlenecek.
 • Kars, Ardahan, Artvin, Batum ve Batı Trakya’nın durumunu yapılacak olan halk oylaması belirleyecek.
 • Yurttaki gayrı müslim azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklardan fazlası tanınmayacak.
 • Kapitülasyonlar kaldırılacak.
 • Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanırken Türk askerinin koruduğu sınırlar içerisinde vatan bir bütün olarak kabul edilir. Bu sınırlar parçalanamaz.

Misak-ı Milli’nin Önemi

 • Misak-ı milli, bölünmez Türk sınırlarını belirlemiştir.
 • Misak-ı Milli, Türk halkının barış şartlarını belirtmiştir. Yabancı devletlerle imzalanan antlaşmalarda Misak-ı Milli şartları ön plana çıkmıştır.
 • Erzurum ve Sivas kongrelerinde çıkan kararlar Meclis-i Mebusan’da kabul görmüştür.
 • Kapitülasyonlara, Boğazlar sorununa, azınlık sorununa tepki gösterilmiştir.
 • Milli Ant, Kurtuluş Savaşı’nın temel amacı ve dayanağı olmuştur.

Misak-ı Milli’yi Kabul Eden Devletler

Milli mücadele döneminde Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk bağımsız devlet Ermenistan olmuştur.  Doğu illerini işgal eden Ermenilerle imzalanan Gümrü Antlaşması ile Ermeniler Sevr Antlaşmasını tanımayacaktı. Ve Misak-ı Milli’yi kabul edecekti

Milli Mücadele döneminde Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk batılı devlet Sovyet Rusya’dır.  16 Mart 1921  tarihinde yapılan Moskova Antlaşması ile Sovyet Rusya Misak-ı Milli’yi kabul etmiştir.

20 Ekim 1921 tarihinde Fransızlarla Ankara Antlaşması yapıldı. Bu antlaşma sonucunda Fransa Misak-ı Milli’yi kabul etti. Böylece Fransa, Misak-ı Milli’yi kabul eden ilk İtilaf Devleti oldu.

Misak-ı Milli’yi Kabul Eden, Tanıyan İlk Devlet Hangisidir?

Misak-ı milliyi kabul edip tanıyan ilk bağımsız devlet Ermenistan‘dır.

Misak-ı Milli’yi Kabul Eden İlk Müslüman Devlet Hangisidir?

Misak-ı Milli’yi kabul eden ilk Müslüman devlet Afganistan olmuştur.

İçerik Faydalı mıydı?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir