Madenler Doğada Nasıl Bulunur?

Osmanlı Zamanında Madencilik

Osmanlıda ilk kez Osman Bey zamanında madenciliğe adım atılmıştır. Çıkartılan cevher devlete  haber verilir ve bir örneği gönderilirdi. Eğer devlet işletilmesine uygun görür ise izni verir işletilmeye başlanılırdı. Osmanlı zamanında madenler daha çok günlük ihtiyaçları karşılayacak eşya, savaşta kullanılacak silah yapımında kullanılmak üzere işlenirdi. Bir şehirde maden bulundu mu o bölgede darphane kurulurdu ve o zamanlarda eşkıya baskınları çok olduğu için köylüler tarafından koruma altına alınırdı. Osmanlı zamanında gerek savaş, gerek maddi koşullar nedeniyle madenlere gerekli önem verilmemiş, işlenmesi için dışarıya satılmıştır. II. Dünya Savaşından sonra madenler önem kazanmıştır.

Türkiye’de Maden

Madenler Doğada Nasıl Bulunur?
Yapılan araştırmalara göre genel kültür bilgisi dünyada 50 çeşit maden bulunmaktadır ve bunların 29’u Türkiye’dedir. Türkiye maden kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Fakat gerek ekonomik nedenler, gerek çevre koşullar, gerekse yerleşim yerlerine yakınlıkları bakımından işletilememektedir.

Madenlerin Çevreye Etkileri

MTA (Maden Tetkik ve Arama) ülkemizdeki madenlerin bulunup işletilmesi ve uygun taş ocaklarının bulup işletime açılması için araştırmalar yapar. Bu araştırmalar sonucunca bulunduğu yerin konumu, toprağın yapısı, yerleşim yerlerine yakınlığı incelenir.

Maden ülkemiz için büyük öneme sahiptir. Fakat çıkartılıp işlenmesi sırasında çevreye olumsuz etkiler. Yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle gürültü kirliliğine neden olur. Çıkartılan atık sularıyla dere yataklarının ve akarsuların kirlenmesine sağlar. Bitki örtüsünü değiştirir. Toprak yapısını bozar, verimli tarım arazilerinin yok olmasına sebep olur buda çiftçinin geçim sıkıntısını ortaya çıkartır. Hava kirliliği nedeniyle salgın hastalıkların ortaya çıkmasını sağlar.

Madenler Doğada Nasıl Bulunur?

Madenler dış ve iç etkenlerle ya da doğa olaylarıyla oluşup ortaya çıkabilir. Madenlerin doğal yapıların bozulmadan kırılmadan çıkartılabilmesi için uzman kişilere yani Maden Mühendislerine ihtiyaç duyulur. Maden Mühendisleri hem toprak yapısını, hem çevre koşullarını, hem ekonomi, hem de ulaşım açısında tüm şartları inceler MTA’a bilgi verir. Maden Ocaklarının açılması için gerekli şartlarının yerine getirilmesi sağlar. Türkiye için büyük önem taşır. Açılacak maden ocaklarının bulunduğu yer çok önemlidir. Maden rezervine yakın olması, ulaşımın kolay ve elverişli olması, yerleşim yerlerine uzak olması önemlidir.

Madencilik iş kazalarının ve bundan kaynaklı ölümlerin çok olduğu sektördür. Bu yüzden iş sağlığı ve çalışma koşullarının önemi büyüktür. Patlamaların ve zehirlenmelerin yaşanmaması için bazı önlemler ve kullanılacak makineler vardır. Örneğin; kömür madenlerinde rezerv çıkarma sırasında ortaya çıkan metan gazının seviyesin ölçülmesi için ölçüm aletlerin bulunması ve uygun havalandırmanın yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde oluşabilecek patlama ve zehirlenmelere zemin hazırlanmış olur.

Diğer önemli bir konu ise işçi alımı. Madende çalışacak kişilerin belli sağlık testlerinden geçirilmesi ve madende çalıştığı süre zarfında belirli aralıklarla sağlık kontrollerinin yapılıp işçi sağlığının korunması için gerekli önlemler alınır.

Madencilik gerek çalışma ortamı gerek çalışma şartları sektörün tehlikesini ortaya koyar. Bu nedenle çalışanların gerekli donanımlarla korunması ve işçi sağlığına önem verilmesi ve oluşabilecek olumsuz koşullarda gerekli kanuni haklara sahip olmaları için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Sezen Keskin

Coğrafya öğretmeni. 33 yaşında.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.