1. Anasayfa
 2. Sözlükler

K İle Hayvan, K Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

K İle Hayvan, K Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri
0

İçindekiler

Bu listede K harfi ile başlayan hayvan isimlerini ve bu hayvan türleri hakkında kısa bilgilere yer vereceğiz.

Baş harfi K olan hayvan türleri nelerdir?

 • Kanarya
 • Kanguru
 • Kaplan
 • Kaplumbağa
 • Karınca
 • Karıncayiyen
 • Karga
 • Kartal
 • Kalamar
 • Katır
 • Katil Balina
 • Kaya Balığı
 • Kaz
 • Keçi
 • Kedi
 • Kedi Balığı
 • Kefal
 • Keklik
 • Kelaynak
 • Kelebek
 • Kene
 • Kerkenez
 • Kertenkele
 • Keten Kuşu
 • Kırkayak
 • Kırlangıç
 • Kızböceği
 • Kirpi
 • Kivi (Apteriks)
 • Koala
 • Kobay
 • Kokarca
 • Koyun
 • Köpek
 • Köpek Balığı
 • Köstebek
 • Kuğu
 • Kumru
 • Kunduz
 • Kurbağa
 • Kurt
 • Kuş
 • Kutup Ayısı
 • Kuzgun
 • Kuzu

K ile başlayan bu hayvanlar hakkında kısa bilgiler;


Kanarya

Kanarya

Kanarya, ispinozgiller familyasından güzel sesiyle ün yapmış kafeslerde beslenen bir kuş türü. Kanarya, ismini Latince’de köpek anlamına gelen cannarie kelimesinden almıştır.


Kanguru

Kanguru

Kanguru, anavatanı Avustralya olan 4 memeli hayvanın ortak adı. İlk defa 1770 yılında kaptan James Cook tarafından bir hayvanın ismi olarak kaydedilen sözcük, Guugu Yimithirr dilindeki gangurru sözcüğünden türemiştir.


Kaplan

Kaplan

Kaplan, kedigiller familyasından etçil bir memeli hayvan türü ve büyük kediler ailesinin dört üyesinden biri süper yırtıcıdır. Hint alt-kıtası dünyada yaşayan vahşi kaplanların %80’ine ev sahipliği yapmaktadır.


Kaplumbağa

Kaplumbağa

Kaplumbağa Testudines takımını oluşturan çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır.


Karınca

karinca

Karınca, karıncalar familyasını oluşturan, yaban arıları ve arılarla birlikte zar kanatlılar takımında yer alan, sosyal yaşam gösteren böceklere verilen ortak addır.


Karıncayiyen

Karıncayiyen

Karıncayiyengiller, dişsiz memeliler takımına ait 4 türden oluşan bir memeli familyası ve alt takımı. Orta ve Güney Amerika’da yaşarlar.


Karga

Karga

Karga, kargagiller familyasından Corvus cinsini oluşturan, iri yapılı, düz gagalı, pençeli, tüyleri çoğunlukla siyah, yüksek ve rahatsız edici sesli kuş türlerinin ortak adı.


Kartal

Kartal

Kartal bir çok av kuşları için kullanılan ortak bir addır. Kartallar, ağır, başları ve gagaları olan , güçlü, büyük av kuşlarıdır.


Kalamar

Kalamar

Kalamar, yaklaşık 300 farklı türü barındıran Teuthida takımını oluşturan uzunca, ovalimsi bedenli kafadan bacaklılar sınıfında yer alan bir deniz canlısıdır.


Katır

Katır

Katır erkek eşek ile dişi atın çiftleşmesiyle meydana gelen ve çoğu kez kısır olan melez hayvandır. Erkek at ile dişi eşek çiftleşirse bardo veya ester denen, at görünümünde ama eşek iriliğinde bir melez ortaya çıkar.


Katil Balina

Katil Balina

Katil balina, Orka olarak da bilinir, okyanus yunusları ailesinin en iri üyesidir. Yayılım genişliği olarak dünyada en yaygın ikinci memelidir ve tüm okyanuslarda bulunur.


Kaya Balığı

Kaya Balığı

Kaya balığı, oldukça geniş bir balık türü ailesi olan 200’den fazla cinsi ve 2.000’den fazla türü bulunan Gobiidae familyasından bir balıktır. Çoğunluğu tipik olarak 10 cm büyüklüğünde olup, göreceli olarak oldukça küçüktürler.


Kaz

Kaz

Kaz, iri ve beyaz veya boz tüylü, ayakları perdeli kuş türlerine verilen ad. Erkek ve dişisi aynı büyüklüktedir. Genellikle kuğulardan küçük, ördekten büyüktür. Beslenme şekli kuğu ve ördeklerden farklıdır.


Keçi

Keçi

Keçi ya da evcil keçi, boynuzlugiller familyasının sığırlar alt familyasından Capra cinsini oluşturan memelilere verilen ad. Elde edilen kürke post adı verilir. Sarp yamaçlara rahat tırmanır, patika ve uçurumlar kenarında dolaşmaktan çekinmezler.


Kedi

Kedi

Evcil kedi, küçük, genelde tüylü, evcilleştirilmiş, etobur memeli. Genelde ev hayvanı olarak beslenenlere ev kedisi, ya da diğer kedigillerden ve küçük kedilerden ayırmak gerekmiyorsa kısaca kedi denir.


Kedi Balığı

Kedi Balığı

Siluriformes, kemikli balıklar üst sınıfına ait, 34 familyayı ve dünyaca 2400 balık türünü kapsayan bir balık takımı. Siluriformes balıkları genelde yassı yapılı tatlı su balıklarıdırlar. Sadece birkaç türleri denizde, çoğu tatlısuda yaşar.


Kefal

Kefal

Kefal, Mugilidae familyasını oluşturan balık türleridir.


Keklik

Keklik

Keklik, sülüngiller familyasından bıldırcından büyük bazı kuş türlerine verilen ad. Keklik terimi belirli bir taksonomik gruba denk gelmez. Avlanan bir hayvandır. Eti lezzetlidir. Genelde 2-3 yumurta bırakır.


Kelaynak

Kelaynak

Kelaynak, kayalık veya yarı çöl kurak yaşam alanlarında bulunan iri yapılı, suda veya çamurda yürüyen ince uzun kıvrık gagalı, 70–80 cm uzunluğunda, 120–135 cm kanat genişliğinde bir kuş türüdür.


Kelebek

Kelebek

Kelebek, böceklerin, pul kanatlılar veya kelebekler takımının kanatlı fertlerine verilen genel ad. 150.000 kadar türü bilinmektedir. Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli gözle zor görülebilen pullarla örtülüdür.


Kene

Kene

Keneler, örümceğimsiler sınıfının akarlar alt sınıfından eklem bacaklı monotipik takımı ve onun üst familyasıdır. Keneler zorunlu kan emici ektoparazitlerdir. Bacakların uçlarında çengeller ve vantuzlar vardır.


Kerkenez

Kerkenez

Kerkenez, gündüz yırtıcı kuşları takımından Doğangiller familyasına ait Doğan cinsi kuş türlerinden bazılarını kapsayan kuşlara verilen ortak isim. Bazen Bayağı kerkenez da sadece kerkenez olarak isimlendirilir.


Kertenkele

Kertenkele

Kertenkelelerin bugün dünya üzerinde 3000’den fazla türü mevcuttur. Soğuk iklime fazla dayanıklı olmadıklarından genel olarak çöllük bölgelerde ve tropikal kuşakların kurak kısımlarında çok boldur. Yer altında, ağaçlar üzerinde yaşayanları olduğu gibi, havada uçanları, suda yüzenleri, renk değiştirebilenleri de boldur.


Keten Kuşu

Keten Kuşu

Keten kuşu, ispinozgiller familyasından ötücü bir kuş türü.


Kırkayak

Kırkayak

Kırkayaklar, yavaş hareket eden, uzun segmentli vücuda sahip, eklembacaklılar şubesine ait bir çok bacaklılar sınıfı. 13.000 türlük çok bacaklılar içinde 10.000 tür ile başı çekerler. Sayıları 36 dan 400 e kadar olan bacaklara sahiptir.


Kırlangıç

Kırlangıç

Kırlangıç, kırlangıçgiller familyasını oluşturan kuş türlerinin ortak adı. Kırlangıçlar, kutuplar hariç dünyanın her tarafında yaşayabilen, sinek avlayarak geçinen, küçük, ötücü kuşlardır.


Kızböceği

Kızböceği

Kızböcekleri, böcekler sınıfının bir takımı ve bu takımda sınıflanan türlerin ortak adıdır. Dünyanın her yanına yayılmış yaklaşık 5.000 türü bulunan yırtıcı böcek takımıdır.


Kirpi

Kirpi

Kirpi, kirpigiller familyasından gececil, böcekçil bir memeli cinsi.


Kivi

Kivi

Kivi, kivigiller familyası içindeki tek cins olan Apteryx’de sınıflanan kuş türlerinin ortak adıdır.


Koala

Koala

Koala, Avustralya’ya özgü otçul ve ağaçta yaşayan bir keseli memeli hayvan türüdür. Phascolarctidae familyasının yaşayan tek temsilcisidir ve en yakın akrabaları vombatlardır.


Kobay

Kobay

Kürklü ya da Ginepig, tıknaz, birçok renkte ve şekilde tüyleri olan evcil kemiricidir. Özellikle Amerika ve Avrupa’da oldukça popüler bir evcil hayvandır.


Kokarca

Kokarca

Kokarcagiller, etçiller takımından bir familya. Bu familyanın toplam 12 türünün çoğunluğu Amerika kıtasında yaşamaktadır. Bü yüzden Amerika kokarcası adı da verilir.


Koyun

Koyun

Koyun, Caprinae alt familyası içinde bir grup oluştururlar ve keçilerle yakınlıklarından dolayı bazı sınıflandırmalarda hatta aynı familyada olarak tarif edilirler.


Köpek

Köpek

Köpek; köpekgiller familyasına mensup, görünüş ve büyüklükleri farklı 400’den fazla ırkı olan, etçil, memeli bir hayvan. Boz kurdun alt türlerinden biri olan köpek, tilki ve çakallarla da akrabadır.


Köpek Balığı

Köpek Balığı

Köpek balığı, kıkırdaklı balıklar sınıfının Elasmobranchii alt sınıfını oluşturan iki üst takımdan biri olan Selachimorpha içinde sınıflanan canlı türlerinin ortak adıdır.


Köstebek

Köstebek

Köstebek, köstebekgiller familyasına mensup memeli bir hayvan. Silindir şeklinde vücudu, kadifemsi postu, çok küçük gözleri ve kulakları, kısa arka ayakları, kazmaya uygun büyük pençeli kısa ve güçlü ön ayakları vardır.


Kuğu

Kuğu

Kuğu, ördekgiller familyasına ait çok iri ve genellikle beyaz su kuş türlerinin ortak adı.


Kumru

Kumru

Kumru, güvercingiller familyasından park, bahçe ve ufak koruluklarda çiftler halinde yaşayan güvercine benzer bazı kuş türlerinin ortak adı. Kumru teriminin teknik bir önemi yoktur.


Kunduz

Kunduz

Kunduz, kunduzgiller familyasından Castor cinsini oluşturan ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan kemiricilerin ortak adıdır.


Kurbağa

Kurbağa

Erişkinlerinin uzun arka bacaklar, tıknaz gövde, araları zarlı parmaklar, çıkık gözler ve kuyruksuzluk gibi özellikleri bulunan kurbağaların büyük çoğunluğu yarı sucul bir yaşam sürer ama tırmanarak ya da zıplayarak karada da rahatça hareket edebilirler. Her memeli canlı gibi yumurta ile çoğalamazlar.


Kurt

Kurt

Kurt veya boz kurt, köpekgiller familyasının en yaygın ve en iri türü. Köpek, boz kurdun bir alt türüdür.


Kuş

Kuş

Yaklaşık 10.000 civarında yaşayan türüyle en kalabalık tetrapod omurgalıları oluştururlar. Kuzey Kutbundan Güney Kutbuna dünya üzerindeki tüm ekosistemlerde yaşarlar. Boyutları arı sinek kuşunda 5 cm ile deve kuşunda 2,7 m’ye kadar değişir.


Kutup Ayısı

Kutup Ayısı

Kutup ayısı aynı zamanda beyaz ayı, ya da deniz ayısı, ayıgiller familyasından soğuk kuzey kutup bölgesinin karlı sahillerinde ve buzullar üzerinde yaşayan ayı türüdür. Yaşamakta olan en büyük kara etoburudur ve bulunduğu ortamdaki süper yırtıcıdır.


Kuzgun

Kuzgun

Bayağı kuzgun, karakarga veya kelağ, kargagiller familyasından Corvus cinsi, zekası, büyüklüğü ve simsiyah olması ile dikkat çeken bir kuş türü.


Kuzu

Kuzu

Kuzu koyunun yavursudur. Koyun, Caprinae alt familyası içinde bir grup oluştururlar ve keçilerle yakınlıklarından dolayı bazı sınıflandırmalarda hatta aynı familyada olarak tarif edilirler.

İçerik Faydalı mıydı?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir