İstiklal Marşı Hangi Tarihte Kabul Edildi?

İstiklal Marşı

Ulusal Marş Olarak İstiklal Marşı

İstiklal Marşı yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de ulusal marşıdır. Sözleri 1921 yılında dönemin Büyük Millet Meclisi’nde vekil olan şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmıştır. On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın ilk dokuz kıtası dörtlük son kıtası ise beşlik biçimindedir. Türk Milleti’nin bağımsızlık ve birlik simgesidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın değiştirilemez hükümleri arasında bulunan üçüncü maddesinde de milli marş olarak belirtilmiştir.

Güftenin Tarihçesi

Eğitim Bakanlığı Kurtuluş Savaşı sırasında, dönemin ruhsal durumunu güçlendirmek, bağımsızlığa ve savaşın kazanılmasına duyulan inancı taze tutabilmek amacıyla, kazananın ulusal marş olarak kabul edileceği bir şiir yarışması düzenlemiştir. Açılan yarışmaya ilk etapta 724 tane şiir gönderilmiştir. Ama bunların hiç biri ulusal bir marş olarak kabul edilmemiştir. Mehmet Akif Ersoy ilk önce yarışmaya katılmamıştır. Sonraları Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver 5 Şubat 1921 tarihinde kendisine ilettiği mektubundaki davet üzerine bir şiir yazarak bakanlığa vermiştir. Şiir Ankara’daki Taceddin dergahında yazılmış olup Türk ordusuna hitap etmektedir.

Şiirin Teması

Şiirde öne çıkan temalar şunlardır: cesaret, bayrak sevgisi, vatan aşkı, dini duyguların kutsallığı, özgürlük, bağımsızlık mücadelesi. İslam şairi olarak da anılan Mehmet Akif Ersoy, özellikle dini öğelerin kutsallığına ve bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekerek İslam genel kültür birikimini şiirinde yansıtmıştır.

Şiirin Yayımlanması

Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiir ilk olarak cephedeki askerler arasında okunmak üzere Batı Cephesi Komutanlığına gönderilmiştir. Şiir askeri çevreler tarafından çok beğenilmiş ve sahiplenilmiştir. 7 Şubat 1921 tarihinde dönemin İslami çevreleri tarafından takip edilen Sebilürreşad ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Temsil Heyeti’nin yayın organı olarak çıkarılan Hakimiyeti Milliye gazetelerinde halkın bilgi alması için sunulmuştur. Kısa bir süre sonrasında da Konya’da çıkarılan Öğüt gazetesinde yayımlanmıştır.

Şiirin İstiklal Marşı Olarak Kabulü

Şiir meclis kürsüsünde Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından okunarak tartışmaya açılmıştır. Birtakım itirazlar ve eleştiriler olmasına rağmen büyük bir çoğunluk tarafından coşku ve heyecanla karşılanmıştır. Tartışmanın sonunda 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı kabul edilmiştir.

İstiklal Marşı’nın Kabulüne Karşılık Mehmet Akif Ersoy’un Tavrı

İstiklal Marşı kabul edildikten sonra Mehmet Akif Ersoy kendisine verilen para ödülünü yoksullara yönelik yardım çalışmaları yürüten Darülmesai isimli kuruma bağışlamıştır. Ayrıca kendisinin yazdığı bir şiir olan İstiklal Marşı’nı, bütün yapıtlarını bir araya topladığı büyük eseri Safahat’a katmayarak, onun, Türk Milleti’nin bir yapıtı olduğunu söylemiştir.

Bestenin Tarihçesi

Sözlerin bestelenmesi için 1923 yılının Şubat ayında düzenlenen ilk yarışma bir sonuç vermemiştir. Bunun üzerine marş ülkenin farklı yerlerinde farklı bestelerle söylenmeye başlanmıştır. Açılan ikinci yarışma sonucundaysa 1924 yılında Ali Rıfat Çağatay’ın bestesi kabul edilmiştir. Söz konusu beste 1930 yılına kadar çalınmıştır. 1930 yılındaysa Osman Zeki Üngör tarafından 1922 yılında oluşturulan ve günümüzde hala geçerliliğini koruyan beste İstiklal Marşı’nın bestesi olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşı’nın armoni düzenlemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini de İhsan Servet Künçer gerçekleştirmiştir.

Öznur Özcan

Tarih öğretmeni. 38 yaşında.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.