1. Anasayfa
  2. Coğrafya

İpek Yolu Nerede Başlar Nerede Biter?

İpek Yolu Nerede Başlar Nerede Biter?
0

İçindekiler

İpek yolu, Çin’den başlar. Anadolu’yu ve Akdeniz’i geçer Avrupa’ya ulaşır. Bu yol ticaret yolu olduğu için ve ipek ticaretinin yaygın olmasından dolayı adına ipek yolu denmiştir.

Tarihte önemli, bir yeri olan ipek yolu Türkiye’yi de içine alan Uzak Doğu’yu Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yoludur. İpek yolunda yoğun bir şekilde ipek hammaddesi ve ürünleri taşınırdı. İpek yolunda sadece ticaret ürünleri değil farklı kültürler, dinler ve düşünceler de taşındı. Batı ve Doğu iki ayrı medeniyetin buluşmasına tanıklık etmiş olan ipek yolu yeni keşiflerin de yapılmasında aracı olmuştur.

İpek Yolunun Başlangıcı ve Bitişi

İpek yolu Çin’den başlayıp, Kaşgar Özbekistan’a doğru devam eder. Kaşgar’da yol ikiye ayrılır. Bir tarafı Afganistan üzerinden Hazar Denizine gider. Diğer tarafı ise Karakum Dağlarından İran ve daha sonra Anadolu’ya ulaşır. Anadolu’dan sonra Trakya’dan kara yolu ile Akdeniz’den de deniz yolu ile Avrupa’ya kadar uzanırdı.

İpek Yolunun Tarihten Günümüze Gelen Önemi

İpek yolu sayesinde ekonomi de artış olmuştur. Ülkeler arası iletişim ve ticaret artmıştır. Din, dil ve ırk paylaşımları yaşanmış ve çoğalmıştır. İpek ticaretinin yanı sıra tarihte ipek yolu üzerinde pek çok hikayeye şahit olmuştur.

Günümüzde de bu hikayeler halen bilinmektedir. Ancak zamanında hızla yayılan veba hastalığı yüzünden ipek yolu üzerindeki ticaretten kaynaklı ölümler yaşanmıştır. Hatta William Shakespeare’ın da bu salgında hayatını kaybettiği tarihe geçmiştir.

5/5 - (1 vote)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir