Evde ve İş Yerinde Tasarruf Nasıl Yapılır?

tasarruf

Tasarruf; kalkınmayı sağlayan ve yeni yatırım kapılarını açan herkes tarafından benimsenmesi gereken önemli bir uygulamadır. Tasarruf sayesinde ​​​​​​ülke kapsamında bile ekonomi canlanır. Çünkü tasarruf birikim ve bilinçli birikimlerle sağlanır.

Evdeki Tasarrufların Birikimiyle Elde Edilen Kazanç

Damlaya damlaya göl olur diyen atalarımızın da ifade etmek istedikleri gibi küçük tasarrufların Birikerek büyük yatırımlar sonucunda çok değerli kazançlara dönüşmesi kaçınılmazdır.

Özellikle ev hanımlarının uyguladıkları küçük birikimler genellikle evdeki ihtiyaçları karşılama konusunda önemli payı olan büyük bir destek olarak görülmektedir. Örneğin; açık unutulan lambalar, Boş yere akıtılan musluklar, henüz dolmadan çalıştırılan makineler, çok kısa süreli kullanımlar için açılan ütüler… Gibi hususlara dikkat eden ev hanımlarının çabaları bazen hoş görülmese de aslında bilinçli tüketimin ve tasarruf uygulamalarının bazı önlemleridir. Bu sayede evde farklı yerlerde kullanılabilecek birikimler sağlanmış hoş bir kazanç elde edilmiş olur.

İş Yerinde Tasarrufların Birikimiyle Elde Edilen Kazanç

Tasarruflar evlerde olduğu kadar iş yerlerinde de uygulanan ve önemli kazançlar elde edilen bir uygulamadır. Örneğin; evlerde kine benzer şekilde gereksiz elektrik, su ve telefon harcamalarının ortadan kaldırılması tasarruf önlemlerinden bazılarıdır. Bunun dışında çalışma saatlerini daha verimli kullanmaya dikkat ederek fazla çalışana yer vermemek, özel günlerde müşteri ve çalışanlara abartılı hediyelerle boş yere harcama yapmamak gibi bazı noktalara dikkat ederek küçük birikimler sağlanabilir. Bu bilinçle çalışmalarını yürüten iş yeri sahipleri ve çalışanları daha uzun vadede büyük yatırım ve kazançlar elde edebilirler.

Elde edilen kazançlar hem yeni yatırımları hem de daha fazla istihdamı sağlayarak öncelikle uygulamanın yapıldığı iş yerlerinde daha sonra da ülke çapında kalkınmayı sağlar, refah düzeyi yüksek bir toplum ortaya çıkar.

Tasarruf, bireysel uygulamalarla başlayıp toplumun tamamını kapsayan olumlu sonuçlar doğurur. Bu nedenle tasarruf bilinci toplumun tüm bireylerine kazandırılmalıdır. Eğitim sistemimizden başlayarak bu farkındalık gerek sosyal medya da gerekse de televizyon, gazete gibi diğer iletişim araçlarında da yer verilerek kamuoyuna aktarılmalıdır.

Tüketimin son hızla arttığı, doğal kaynakların tükenmekte olduğu yaşadığımız çağda seçilen her tasarruf uygulaması gelecek nesillere yaşanabilir hayat koşulları hazırlayacaktır.

Muhammed Korkmaz

26 yaşında, Üniversite Öğrencisi, Web Portal Yöneticisi

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.