Endüstriyel Toplum Nedir?

Endüstriyel Toplum Nedir?

Endüstriyel Toplum

Endüstri, zaman zaman veya sürekli insan gücü yerine çoğunlukla makineler ve teknolojik farklı araçlar kullanılarak yapılan toplu üretime endüstri adı verilmektedir.
Endüstriyel toplum ise makineler ile meydana gelen bu toplu üretim sonucu ortaya çıkan endüstriyelleşme den oluşan topluluklar gruplaşmalardır. Özet olarak endüstriyelleşme mal oranında ve milli gelirde belirli bir orana gelinmesidir. Fakat geniş olarak alırsak yaşanılan ülkede meydana gelen kültürel, siyasal, sosyal vb. değişiklerin tümü demektir. İnsan yaşamını kolaylaştıran, ülkemizi hızla geliştiren, bireylerin daha hızlı ve fazla bilgi depolamasında önemli rolü olan endüstrinin belirli düşüncelerde fikir ayrılıkları da yaşaması ayrı toplulukların oluşmasının büyük etmenlerindendir.

Endüstriyelleşmiş Toplumun Özellikleri

  • Genel nüfusa karşı kıyaslandığında tarım işiyle uğraşan toplumun düşüş göstermesi,
  • Üretim şeklinin makine olarak kabul edilmesi ve küçük esnaflarda değil de üretimin fabrikalarda gerçekleşmesi,
  • Dilin ortak olduğu ve aynı kültürü yaşayan millet devletlerinin ortaya çıkışı,
  • Geçim sıkıntısının ortaya kalkışıyla üretimde artan ticarileşme ,
  • Kentleşmenin artışı gibi özellikler endüstri toplumunun en önemli özelliklerindendir.

Endüstri ile hayatının oldukça konforlu olduğunu gören insanlar endüstri öncesi döneme dönmek istememektedirler. Endüstri ulaşımda, iletişimde, iş gücünde, evlerde hayatın her bir yönünde ciddi dönüşümler yaratmıştır.

Endüstri toplumu daha donanımlı, genel kültür seviyesi yüksek bireylerin yetişmesinde önemli roller oynamıştır. Toplumlarda maddi sınıflaşma ortadan kalkmış fikir grupları ( ayrılıkları) oluşmuş ve tartışarak tek olan doğruyu bulmak kolaylaşmıştır.