Dünyanın 7 Harikası Hangileridir?

Dünyanın Yedi Harikası Adı

Dünyanın Yedi Harikası ismini ilk olarak Herodot’un kullandığı söylenmektedir. Bununla birlikte ilk defa yazıya döken, milattan önce ikinci yüzyılda Dünyanın Yedi Harikası Üzerine isimli bir eser kaleme alan Sidon’lu Antipatros’tur. Dünyanın yedi harikası bu noktada antik çağın yedi harikası olarak da bilinmektedir. Bu tarihi eserler bir kısmı parçalanmış da olsa bugün hala ayakta olan Keops Piramidi, Zeus ve Rodos Heykelleri, Babil’in Asma Bahçeleri, İskenderiye Feneri, Halikarnas Mozolesi (Kral Mausolos’un Mezarı) ve Artemis Tapınağı’dır.

Dünyanın Yeni Yedi Harikası

İsviçre merkezli bir vakıf tarafından cep telefonu ve internet aracılığıyla dünyanın yeni yedi harikasını belirlemek için altı yıl süren bir oylama yapılmıştır. 2007 yılında sona eren oylamada dünyanın yeni yedi harikası Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Chichen Itza Piramidi, Kurtarıcı İsa Heykeli, Machu Picchu Antik Kenti, Colesium ve Tac Mahal Anıt Mezarı olarak belirlenmiştir. Bu tarihi eserler antik çağdakilerle birlikte insanlığın genel kültür ve bilgi birikiminin geçmişten günümüze gelip bulunduğu düzeyi yansıtmaktadır.

Dünyanın Yedi Harikası;

1) Keops Piramidi

Keops Piramidi
Dünyanın yedi harikasından en eskisi ve günümüzde ayakta kalan tek yapıdır. Milattan önce 2500’lü yıllarda Mısır firavunu Khufu tarafından yaptırılmıştır. Yüzyıllarca yıl boyunca dünya üzerindeki insan eliyle yapılan en büyük yapı olarak anılmıştır.

2) Babil’in Asma Bahçeleri

Babil’in Asma Bahçeleri
Böyle bir yapının gerçekten var olup olmadığı kanıtlanamamıştır. Bununla birlikte yirminci yüzyılın başında yapılan arkeolojik kazılar böyle bir yapının bir zamanlar var olduğuna dair bulgular sunmaktadır. Antik kaynaklara göre Babil’in Asma Bahçeleri birbirinin üzerinde yükselen direklerle desteklenen kat kat taraçalardan oluşmaktaydı. Mezopotamya çölünün ortasında yemyeşil ağaçlar, envai çeşit çiçekli bahçeler ve tertemiz sularla çevrili büyük bir bahçeler topluluğuydu. Sulama yapılabilmesi için Fırat Nehri’nden yükseklere su pompalanıyordu. Kral Nebukadnezar tarafından karısı Semiramis için yaptırılmıştı.

3) Zeus Heykeli

Zeus Heykeli
Milattan önce 450’li yıllarda adına olimpiyat oyunları sergilenen Tanrıların babası Zeus için yapılmıştır. Yapıldığı yer Zeus’un evi olduğuna inanılan Olympia’dır. Heykeltıraş Phidas tarafından bu dağdaki Pantenon tapınağında inşa edilmiştir. İnşasında altın, metal ve fildişi parçalar kullanılmıştır. Bu devasa büyüklükteki heykel şiddetli bir yangın sonucu yok olmuştur.

4) Rodos Heykeli

Rodos Heykeli
Otuz küsur metre yüksekliğinde demir ve taşla güçlendirilen bronzdan yapılmış bir heykeldir. Rodos’un limanının girişinde inşa edilmiştir. İnanışa göre Rodosluların birliğini simgelemekteydi ve Güneş Tanrısı Helios’a ithaf edilmişti. Elindeki yanan meşale denizciler için fener görevi görmekteydi. Büyük bir deprem sonucu yıkılana kadar çok kısa bir süre ayakta kalmıştır. Buna rağmen dünya harikaları arasına adını yazdırmıştır.

5) İskenderiye Feneri

İskenderiye Feneri
Mısır’ın İskenderiye kenti kıyısında bulunan bir adanın üzerine inşa edilmiştir. İnşasındaki amaç tehlikeli kıyı şeridi boyunca denizcilere yol göstermektir. Bugüne kadar yapılan deniz fenerlerinin en yükseğidir. Fenerin gündüzleri cilalı bronz aynalarıyla güneş ışığını bile denize yansıttığı söylenmektedir. Üst tarafı milattan sonra 955 yılında yaşanan bir depremle çöken İskenderiye Feneri 1302 yılındaki başka bir depremde tamamen çökmüştür.

6) Halikarnas Mozolesi

Halikarnas Mozolesi
Milattan önce dördüncü yüzyılda karısı ve kız kardeşi tarafından Kral Mausollos için yaptırılmıştır. Yapıldığı bölge bugünkü Bodrum kentimiz sınırları içerisindedir. Mezar kat kat merdivenler biçimindeydi ve her tarafında insan ve hayvan heykelleri bulunmaktaydı. Yalnızca Tanrıların heykellerinin yapıldığı o dönemde bu, önemli bir farklılık göstermektedir. Milattan sonra on beşinci yüzyılda Haçlı şövalyeleri tarafından taşları kale yapımında kullanılmak üzere sökülmüştür.

7) Artemis Tapınağı

Artemis Tapınağı
İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Artemis Tapınağı milattan önce 550’li yıllarda Tanrıça Artemis’e ithafen Lidya Kralı Kroisos tarafından inşa ettirilmiştir. Yapımında tamamen mermer kullanılan tapınaktan günümüze birkaç mermer blok kalmıştır.

Muhammed Korkmaz

26 yaşında, Üniversite Öğrencisi, Web Portal Yöneticisi

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.