1. Anasayfa
 2. Sözlükler

D Harfi İle Başlayan Eşyalar

D Harfi İle Başlayan Eşyalar
0

İçindekiler

d harfi ile başlayan eşyalar

D Harfiyle Başlayan Eşyalar.
Baş harfi D olan eşyalar nesneler listesi. D ile başlayan eşya nesne listesi. D ile başlayan eşyalar nelerdir?

Alfabetik Eşyalar Listesi

ABC / ÇDEFGHI / İJKLMNO / ÖPRS / ŞTU / ÜVYZ

 • Daktilo
 • Dama tahtası
 • Dantel
 • Darbuka
 • Davul
 • Dergi
 • Dikiş makinesi
 • Diş fırçası
 • Diş macunu
 • Divit
 • Dizlik
 • Dolap
 • Dolma kalem
 • Döşek
 • Dresuar
 • Duş perdesi
 • Duvak
 • Duvar saati
 • Düdük
 • Düdüklü tencere
 • Dümbelek
 • Dümen
 • Dürbün

D harfi ile başlayan eşyalar hakkında kısa açıklamalar;

Daktilo

Daktilo
Yazı makinesi.


Dama Tahtası

Dama Tahtası
Üzerinde dama oynanabilecek özel tahta.


Dantel

Dantel
Her türlü iplik ile örülebilecek veya bir kumaşın kenarına işlenebilecek türlü şekildeki ince ve ağ görünümünde örgü.


Darbuka

Darbuka
Toprak ya da madenden yapılan bir tarafı açık vurmalı çalgı.


Davul

davul
Büyük ve enlice olan kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan tokmak ve değnek ile çalınabilen çalgı aleti.


Dergi

Dergi
Edebiyat, teknik, ekonomi, teknoloji, oyun ve siyaset gibi pek çok farklı konuyu inceleyen ve belirli aralıklar ile yayınlanan bülten, mecmua.


Dikiş Makinesi

Dikiş Makinesi
Dikiş dikme işlemlerinde kullanılan kol veya elektrik gücüyle çalıştırabileceğiniz alet.


Diş Fırçası

Diş Fırçası
Diş temizlemek için kullanılan fırça türü.


Diş Macunu

Diş Macunu
Dişlerin temizlenebilmesi için kullanabileceğiniz macun.


Divit

Divit
Hokkada yer alan mürekkebe batırılarak yazı yazabilmenizi sağlayan ve değişik uç çeşitlerine sahip olan kalem türü.


Dizlik

Dizlik
Dizleri koruyabilmek amacıyla kullanılan ve dize geçirilen giysi.


Dolap

Dolap
Tahtadan yapılan bölme ve çekmelerine eşya konulan kapaklı mobilya.


Dolma Kalem

Dolma Kalem
İçerisine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi.


Döşek

Döşek
Yatak türü.


Dresuar

Dresuar
Evlerin giriş adı verilen antre bölgelerinde kullanılan düz ayaklı olan ve çoğunlukla işlevsel bir sehpaya benzeyen bir mobilya türü.


Duş Perdesi

Duş Perdesi
Duşlarda kullanılan perde türü.


Duvak

Duvak
Gelinin başı, bazen ise yüzünü örtebileceğiniz dantel ya da tülden örtü.


Duvar Saati

Duvar Saati
Duvara monte edilerek kullanılabilen farklı çeşitlerde üretilen saat.


Düdük

Düdük
İçinden buhar ya da hava geçtiği zaman keskin sesler çıkartan ve işaret vermek için kullanılan araç.


Düdüklü Tencere

Düdüklü Tencere
Buhar basıncından yararlanarak yemeği hızlı ve sağlıklı bir şekilde pişiren metal tencere türü.


Dümbelek

Dümbelek
Ağız kısmına deri gerilmiş, çanak şeklinde darbukaya benzeyen bir tür enstrüman.


Dümen

Dümen
Hava ya da deniz taşıtlarında taşıta istenen yönü vermeye ve belirli doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça.


Dürbün

dürbün
Uzaklardaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye ya da yakınlaştırmaya yarayan objektif ve oküler adlı iki ayrı mercekten oluşan optik alet.

5/5 - (1 vote)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir