Çoban Takımyıldızı Hakkında Bilgi

Çoban Takımyıldızı ya da Boötes, Kuzey Yarım küre’de bulunan ilkbahar takımyıldızı. Gökyüzünde sağ açıklığı 13′ 35′-15′ 50′ ve dik açıklığı 8°-55° olan büyük bir alanı kaplar. Çoban Takımyıldızı bilinen ilk takımyıldızlardan biri olduğundan çeşitli mitolojik öykülere de konu oldu. Batısında yer aldığı Avköpekleri Takımyıldızını izleyen avcıyı simgeler. En önemli yıldızı Arcturus”tur.

Çoban Takımyıldızı Hakkında Bilgi

Aynca göze çarpan iki de çift yıldız vardır. Bunlardan Delta Boötes 3.4, bileşeni ise 7.5 kadir parlaklığındadır. Epsilon Boötes (îzar) 2.4, bileşeni 5.9 parlaklığındadır. Takımyıldız bir uçurtmaya benzer ve mart ayına yakın zamanlarda, akşamın ilk saatlerinde doğar.

Çoban takımyıldızı Boötes’i bulmak için yine büyük kepçe’den yararlanalım. Büyük kepçe sapını, eğriliğine de uyarak yaklaşık sap boyunun iki katı dek gerçek dışı bir yayla uzatırsak kuzey yarı kürenin en parlaklarından bir yıldıza Arcturus’a ulaşırız. Çoban Takım yıldızının öteki yıldızları, Arcturustan büyük kepçenin sapına çizdiğimiz çizginin solunda kalırlar, Arcturustan başlayarak bu yönde 10 derece (bir yumruk) mesafede birbirine 5 derece mesafede iki yıldız bulunur (nispeten parlak olanı İzar), benzer yönde yine 10 derece kadar ilerlersek bu defa birbirinden daha bambaşka duran iki yıldıza ve bu iki yıldızdan beş derece kadar ilerde ikisi arasında bir yıldıza daha rastlarız. Arcturusla birlikte bu beş yıldız bir dondurma külahını andırırlar ve Boötes’in belli başlı yıldızlarını oluştururlar. Arcturusu bulmak için kolay akılda kalan bir tümce “Arkı takibet Arcturus’u bul.”, burada ark’dan kastedilen büyük kepçenin sapını oluşturan yaydır. Arcturus tüm gök kürenin en parlak 3. yıldızıdır ve kadiri sıfırdır (-0.04) . Bize olan uzaklığı yaklaşık 35 ışık yılıdır.