Avrupa Para Birimi (ECU)

Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye ülkelerin ortak olarak kullandıkları para birimi.
Buna ECU denilmektedir. İngilizce Europeon Cuurrency Uinit’in kısaltılmış şeklidir.
13 Mart 1979’da yürürlüğe giren Avrupa Para Sisteminin temel unsuru ECU’dur.

1979 Mart’ında kurulan Avrupa Para Sistemi(EMS), topluluk ülkeleri arasında parasal birlik yolunda sağlanan önemli bir ilerlemedir. EMS’nin temeli Avrupa Para Birimi- ECU’ya dayanıyordu. ECU, para sepeti tekniğine göre oluşturulmuş bir hesap birimidir.

Üye ülke paralarının ekonomik ağırlıklarına göre belirlenen miktarlarının biraraya getirilmesinden oluşur. ECU, Avrupa Para Sistemi’nin diğer önemli bir kuruluşu olan Avrupa Parasal İşbirliği Fonu tarafından çıkartılıyordu. Bu kuruluş bugünkü Avrupa Merkez Bankası’na dönüştürülmüştür.

1 ECU’nun değeri 9 AET ülkesi paralarının sabit tutarlarının toplamıdır. Bu sabit tutarlar her üye ülke parası için bir ağırlık katsayısının tespit edilmesi neticesinde elde edilir. Her ülkenin parasının ağırlık katsayısı ise değişmez ekonomik ölçülere göre tesbit edilmektedir. Bu ölçüler; üye ülkelerin gayri safi milli hasılaları, topluluk içindeki ticaret payları, kısa süreli para destekleme sistemi içindeki paylarıdır. Kısaca ekonomik ölçülere dayanan ağırlıklı para tutarlarının toplamı ECU’nun değerini belirlemektedir. Üye ülkelerin paralarının ECU içindeki ağırlıklarını gösteren bu tutarlar sabit olmakla beraber her beş yılda bir veya paralardan herhangi birinin efektif döviz kurunda % 25 nisbetinde bir değişme olduğu zaman talep üzerine yeniden gözden geçirilir. Bu konuda bir değişikliğin yapılabilmesi için bütün üye ülkelerin onayı gerekmektedir.

ECU kambiyo kurları mekanizmasında bir ortak payda, sapmaları belirlemeye yarayan bir gösterge, bütün müdahale ve kredi işlemleri için bir referans ve AET para otoriteleri arasında bir ödeme vasıtası olarak iş görür.

AET üyesi ülkelerden herbirinin parasıyla ECU arasındaki orana Merkezi Kur adı verilir. Merkezi kurlar Avrupa paralarının kendi aralarındaki pariteleri (% 2,25’lik bir dalgalanma marjıyla) belirtir. Avrupa paraları arasında bir istikrar unsuru olan ECU’nun ihdas edilmesiyle uzun vadede telafi meblağlarının ödenmesine gerek kalmayacağı düşünülmektedir.

Bu kuruluş bugünkü Avrupa Merkez Bankası’na dönüştürülmüştür.


1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Puan vermek ister misiniz?)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.