1. Anasayfa
  2. Atatürk

Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar

Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar
0

atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, ortaokul yıllarından beri bilim, fen ve matematik ile ilgili ve meraklı bir çocukluk ile ilk gençlik yılları geçirmişti. Gerek askeri ortaokul gerek lise olsun, matematik, Atatürk’ün hayatında hem önemli bir yere sahip olmuştu. Hatta Atatürk’e “Kemal” ismini veren ortaokul matematik öğretmenidir.

Atatürk, matematik ve bilime olan ilgisini askeri üniversite dengi olan Harp Akademisinde de sürdürmüştür. Dönemin harp akademisinde muhabere sanatının yanı sıra fen ve matematik dersleri de yoğun olarak verilmekte idi. Askerlik mesleği sırasında pek çok görevde bulunan Atatürk, yine matematik ve fenden geri kalmamış, okuduğu kitaplar ve askerlik sanatındaki uygulamaları ile matematik ile özellikle de askeri hesaplamaların yapılması ile ilgili olan geometri ile içli dışlı olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Geometri Kitabı

Mustafa Kemal Atatürk, özellikle Türk dili ile ilgili önemli çalışmaları hem başlatmış ve geliştirmiş, hem de bizzat kendisi bugün sıklıkla kullandığımız pek çok terimin ve kelimenin isim babalığını yapmıştır. Geometriye çocukluk yıllarından beri aşına olan Atatürk, harf devriminin ardından okullarda bizzat kendisi, Türkçe matematik ve geometri terimleri ile dersler vermiş ve Arapça kökenli matematik terimleri yerine Türkçe karşılıklarını yerleştirmek için çaba sarf etmiştir. Üçgen, açı, paralel, kenar ve benzeri pek çok geometri terimini bizzat Atatürk bulmuştur.

Atatürk, Türkçe geometri terimleri ile 1935 ile 1937 yılları arasında “Geometri” isimli kitabı bizzat kendi el yazısı ile yazmıştır. Kitapta, temel geometri bilgisi ve genel geçer tüm teoremler öz Türkçe kelimeler ile anlatılmaktadır. Kitaba hali hazırda orijinal hali ile ulaşmak mümkündür.

İçerik Faydalı mıydı?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir