Apostrof Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

kesme işareti

Apostrof Türkçe’de kullanılan bir noktalama işaretidir. Eş anlamlısı kesme işareti olan apostrofun öncelikli görevi özel isimlere gelen ekleri ayırmaktır. Apostroftan sonra veya önce herhangi bir boşluk bırakılmadan kelimeler yazılmaktadır. bu bilgi diğer noktalama işaretlerinden kendisini ayıran önemli bir özelliktir. Böylece oluşabilecek dil bilgisi hatalarının önüne geçilmiş olunmaktadır.

Apostrofun(kesme işareti) Kullanıldığı Yerler:

1) Özel isimlere gelen ekleri yani iyelik, durum eklerini ayırmak için kullanılır.
Özge’ye, Arda’nın, Atatürk’e, Nazım Hikmet’se gibi.

2) Özel adların ardından gelen unvanlara gelen ekleri ayırmak için kullanılır.
Ahmet Bey’e, Nurullah Efendi’nin

3) Kısaltılmış kelimelerin üstüne gelen ekleri ayırmak için kullanılır.
NATO’ya, TBMM’nin, UNICEF’i

4) Sayıların üzerine gelen ekleri ayırmak için kullanılır.
6’ya, 100’üncü sayfa, 1923’te

5) Türkçe’de şiirlerde bazen vezin gereği bazı hece düşmeleri meydana gelmektedir. Bu hece düşmelerini göstermek için kesme işaretinden yararlanılmaktadır.
Cennet cehennem yoktur diyenler
İl hakkını alıp haksız yiyenler
Al yesil konaktan hükm’eyleyenler
Dur bakalım canım beyler kalır mı
Karac’oglan her cefayı biliyor

6) Dönemlere ve çağlara ek getirildiğinde kesme işareti kullanılmaktadır.
Osmanlı’nın Dağılma Dönemi’nde

Apostrofun(kesme işareti) kullanılmadığı özel durumlar

1) Unvanlara gelen ekleri ayırmak için kullanılmaz.
Belediye Başkanına

2) Eğer bir kısaltılmış kelimenin sonunda nokta varsa ya da üslü sayılar söz konusuysa gelen ekler için kesme işareti kullanılmaz.
cm²ye, vb.i

3) Özel isimlerin üzerine gelen yapım ekleri ve çoğaltma eklerinde kesme işareti kullanılmaz.
Türklerden, Müslümanlığın