Altı (6) Sayısı Hakkında Bilgi

Altı (6) Sayısı Hakkında Bilgi

Altı sayısının önemini anlamak için öncelikle bütün sayıların geçmişine bakmak gerekir. Altı (6) sayısının tüm sayılar içindeki yeri, sayılar bulunurken farklı bir durum sergileyip sergilemediği ve diğer sayılarla ilişkisi gibi konular 6 sayısının önemini ortaya çıkartacak ve ortaya çıkış ve gelişim sürecini daha iyi belirlememize yardımcı olacaktır.

Sayıların Bulunuşu ve 6 Sayısının Oluşumu

6 sayısının ilk bulunuş evresinden bahsedecek olursak; 6 sayısı 0 (sıfır) dışındaki diğer rakamlarla birlikte keşfedilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle 6 sayısının ilk keşfedildiği tarihi bulabilmek için bütün sayıların araştırılması gerekmekte ve 6 sayısının var oluş tarihini diğer sayılarla ilişkilendirmek gerekmektedir.

Sayılar İlk Nasıl Bulundu ve Kimler Tarafından Kullanıldı?

Sayıların bulunuş şekli ve tarihi incelendiği zaman karşımıza ilk çıkan medeniyetler tıpkı diğer birçok hususta olduğu gibi yine Babiller, Mısırlılar ve Yunanlılar olmaktadır. İnsanlık medeniyetinin ilk evrelerine damgasını vurmuş ve birçok konuda ilklerin sahibi olmayı başarmış olan bu medeniyetlerin, sayıların keşfi konusunda da geri kalmaları beklenemezdi.

Tahmin edileceği üzere ve tarihteki yer alış sıralamasına göre sayılarla ilk haşir neşir olan kavim ya da topluluk olarak karşımıza ilk olarak Babiller çıkmaktadır. Daha sonra Mısırlıların meşhur papirüs ve duvarlara kazıdıkları çivi yazılarında sayıların varlığına rastlıyoruz. Ancak bu dönemlerde kullanılan sayılar bugün ki şeklinde çok uzaktır.

Rakamların gösterildiği semboller sayıların günlük hayatta ve cebirde kullanılmasını zorlaştıran türden işaretlerden oluşmaktaydı. Sadece basit ve birkaç adedin sayılmasına kadar işe yarayan bu sayıların yazılması, not edilmesi veya hesaplamada kullanılması imkansızdı.

Bu imkansızlık Yunanlıların daha pratikleştirdikleri ve en azından bir anlam ve sistematik kazandırdıkları bugün de hala bazı materyallerde veya araçlarda kullanılan roma rakamları için de geçerlidir.

Arapların Sayı Sistemine Katkısı Nedir?

Arapların sayı sistemine katkısı sayıların bulunması ve ortaya çıkartılması kadar önemli bir aşamanın yakalanmasına ve adeta bir devrim yaşanmasına neden olmuştur. Sayı sisteminin bugün ki işaretlere kavuşturularak matematiğin ve cebir işleminin gelişmesinde en önemli katkı araplara aittir. 6 sayısı yazılışındaki son şekli Arap kavmi sayesinde elde etmiştir.


1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Puan vermek ister misiniz?)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.